dilluns, de març 20, 2006

Més i millor educació


El PSC sempre havia aspirat a governar el nostre país, per fer de Catalunya una terra socialment avançada i econòmicament ambiciosa. Aquests dos anys de govern d’esquerres i catalanista així ho estan palesant.
Aquest dilluns es signa el pacte nacional per a l’educació. És un pacte històric, que significarà modificar l’educació al nostre país amb una visió innovadora on el binomi equitat-excel·lència sigui el principal objectiu.
Aquest acord, que a més servirà per orientar la futura llei catalana d’educació, ha estat possible gràcies a l’impuls del Govern, tres dels quatre sindicats de professors més representatius, les patronals de l’escola privada concertada, les tres principals federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes i les dues organitzacions municipalistes de Catalunya.
Aquest gran acord nacional suposarà més estabilitat del sistema educatiu, més qualitat, més innovació pedagògica i igualtat d’oportunitats per a tothom, i a més, ha d’acabar amb les diferències entre l’escola pública i la privada.
M’agradaria destacar que tots els alumnes escolaritzats en escoles públiques de primària rebran una hora complementària de classe diària dedicada a activitats de reforç i aprofundiment curricular, els escolars de poblacions de més de 10.000 habitants començaran a beneficiar-se de la mesura a partir del proper mes de setembre i la resta d’escolars l’any que ve.
També s’avança cap a la gratuïtat a la privada concertada. El Govern aprovarà partides pressupostàries per a què els centres concertats acullin un nombre més gran d’alumnes en situació econòmicament desfavorable (bàsicament immigrants), la conselleria d’Educació sufragarà la sisena hora lectiva de tots els alumnes i incrementarà en un 30% les partides de despeses de funcionament; a canvi, els centres s’obliguen a no cobrar cap quantitat a les famílies.
Es contractaran en dos cursos 4.600 nous professors, perquè els centres públics puguin atendre l’ampliació horària; també es destinaran 49 milions d’euros per contractar tècnics de suport a les aules d’infantil (3-6 anys). L’acord també considera que la formació permanent del professorat és bàsica, així com la valoració de la seva trajectòria i promoció professional, és a dir, la creació d’una autèntica carrera professional. El Govern preveu destinar-hi 37,5 milions d’euros fins a l’any 2009 i 51 milions d’euros per a mesures encaminades a garantir la bona salut dels docents.
Es destinaran 15 milions d’euros, perquè el Departament d’Educació, a través dels ajuntaments, pugui desplegar programes de transició entre l’escola i el món del treball, així com facilitar la relació entre els centres que imparteixen formació professional i el teixit empresarial corresponent a cada àmbit territorial.
Els centres educatius obriran des del primer dia de setembre i fins l’últim de juny.
Fins ara el Govern de Maragall ha creat 2.200 noves places de professorat a l’inici del curs 2004/05, també ha convocat 3.680 places d’oposicions tant a primària com a secundària, s’han dedicat 30 milions d’euros a la formació dels professors. S’han invertit 454 milions d’euros en construccions escolars noves i ampliacions que han afectat a 152 centres de tot Catalunya. A més, en aquest curs 2005/06 s’han posat en marxa 63 nous centres escolars i 370 actuacions de millora que comportarà una inversió de 520 milions d’euros; tot això ha permès eliminar 112 barracots.
A grans trets, tot això significa el compromís més important que mai hagi fet la Generalitat de Catalunya en matèria educativa. Aquest era el compromís del president de la Generalitat, Pasqual Maragall, per fer de Catalunya un país més obert, socialment avançat, és a dir, educació, educació, educació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada