divendres, de maig 04, 2007

UNS PRESSUPOSTOS AL SERVEI DE LES PERSONES

Article publicat al 9Nou del dia 4 de maig de 2007

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya d’aquest any assoleixen la xifra de 32.218,6 milions d’euros, un 8,5% més que l’any passat. Són uns pressupostos que continuen garantint el rigor i la continua millora en la gestió. Les despeses corrents creixen per sota dels ingressos corrents, incrementant l’estalvi per aquestes operacions (18’7%). Això permetrà un menor recurs a l’endeutament per finançar la inversió. També redueixen el dèficit fins a situar-lo en 254,5 milions d’euros, complint escrupolosament el Pla de Sanejament aprovat pel Govern l’any 2004, que preveia reduir el dèficit de 1.264 milions d’euros, generat pels governs de CiU.
Són uns pressupostos que no augmenten els impostos i contemplen millores fiscals, que afecten especialment als joves, els autònoms i les pimes, es rebaixa mig punt el tipus de l’impost d’actes jurídics documentats per als joves menors de 32 anys que constitueixin una hipoteca, passant de l’1% al 0’5% i es redueix la tributació de l’AJD del 0’3% al 0’1% en les sol·licituds d’avals que realitzin les petites i mitjanes empreses i autònoms amb seu a Catalunya a societats de garantia recíproca.
El pressupost que es comença a debatre al Parlament de Catalunya, manté els alts nivells d’inversió, 5.099,7 milions d’euros, i consolida l’augment de la inversió que s’ha registrat des del 2005. Durant el període 2003-2006, la inversió ha crescut un 95,4%, hem passat de 360€ per habitant al 2003 als 630€ actualment.
Però els pressupostos del 2007 tenen una clara orientació cap a les polítiques socials i els serveis a les persones (educació, salut, seguretat, habitatge). Es fa especial incidència en la despesa social. Algunes dades que ho palesen són la millora de recursos en Salut: 8.592 milions€ (un 26,7 per cent del pressupost). Inversió en 90 nous centres d’atenció primària, set nous hospitals i cinc nou centres especialitzats en salut mental. Metges i personal sanitari: 1.095 persones més.
Protecció social i dependència: 1.361,3 milions; 18.700 noves places per a la gent gran. Ajuts econòmics que beneficiaran a 40.500 persones grans dependents.
Educació: 5.317,3 milions€ (16,5 per cent del pressupost). Incorporació de 4.254 nous professors i personal docent per donar resposta a la creixent demanda del sector. El finançament ordinari de les universitats públiques augmenta un 12 per cent.
En polítiques de seguretat: els recursos augmenten un 19,7 per cent. Incorporació de 1.910 mossos d’esquadra i personal de comissaries, i 158 bombers.
En polítiques d’habitatge i actuacions urbanes es destinaran 615,8 milions€ (un 56,5 per cent més que el darrer any) que permetrà l’inici de la construcció de 10.000 nous habitatges de protecció oficial.
Però aquests pressupostos també fan una aposta decidida per tenir un país de primera, amb una economia competitiva, que segueixi creixent i millorant. Es destinaran 1.805,9 milions€ per a les mesures que contempla l’Acord Estratègic per la competitivitat de l’economia catalana, i que són actuacions dirigides a millorar les condicions bàsiques de competitivitat, a facilitar la internacionalització de les empreses catalanes i a augmentar la qualitat de l’ocupació i la cohesió social. A la recerca i innovació (R+D+i) es destinaran 279,8 milions€ (43,7% més). I 1.300 milions per al suport financer a les petites i mitjanes empreses i a l’activitat empresarial.
Per al PSC, aquests són uns pressupostos al servei del país, perquè són uns pressupostos al servei de les persones i, com diu el President de Catalunya, José Montilla, l’important són els fets i no tant les paraules.