dijous, de març 29, 2007

Política energètica del Govern


Avui en el Ple del Parlament, en nom del nostre grup parlamentari he preguntat al president de la Generalitat sobre les mesures d’estalvi energètic i potenciació de les energies renovables que pensa adoptar el Govern de la Generalitat.

Senyor president de la Generalitat, aquests dies hem tingut ocasió d’assistir a debats interessant, tanmateix en l’agenda política tenim qüestions que com a mínim són igual d’importants pel futur del nostre país.
Per exemple, com contribuïm des de Catalunya perquè Espanya compleixi els objectius assignats en el Protocol de Kioto, com afrontem el debat el debat que ens ha arribat amb força, que no desapareixerà perquè tenim un problema, nosaltres també, al voltant del canvi climàtic.
Caldrà, senyor president, haurem de reflexionar i prendre decisions sobre el model territorial, haurem de reflexionar i prendre decisions sobre la política energètica que necessitem impulsar i que necessàriament haurem de coordinar amb l’Estat i la Unió Europea.
L’accés a l’energia, en quantitat i qualitat, a un cost raonable i respecte al medi
ambient també és un dret dels ciutadans. Catalunya és un país petit, depenent
energèticament, amb pocs marges per actuar de forma substancial sobre l’oferta.
La nostra estratègia com a país passa per actuar de forma proactiva sobre el màxim desenvolupament possible del seu potencial d’energies renovables que, a més a més, pot ser una font de dinamisme econòmic important, i des del vessant de la demanda apostant per l’estalvi i per l’eficiència energètica com una de les prioritats polítiques.
El meu grup creu que també des de Catalunya podem fer una contribució important a les polítiques que han de portar a canviar les tendències anunciades per la comunitat científica i que ens han de portar també a guanyar la batalla per fer front a deteriorament del planeta.
Haurem de desplegar les nostres polítiques coordinadament amb els objectius fixats per la Unió Europea.
És per això, senyor president, que li volem preguntar sobre quines són les primeres mesures que en política energètica impulsarà el seu Govern.

El president de la Generalitat José Montilla, ha respòs el següent:
Sí, gràcies, senyor president. senyor diputat, com vostè sap un dels compromisos del Govern de la Generalitat és fomentar un creixement econòmic sostenible i territorialment equilibrat, i la garantia de subministrament d’energia i el seu ús són factors claus per al desenvolupament econòmic i territorial de qualsevol país, i l’objectiu del Govern és garantir el subministrament energètic a tot el territori però sense deixar de ser exigents amb l’ús que fem d’aquesta energia, no?
I per aquest motiu el Govern de la Generalitat té el propòsit d’avançar
significativament en matèria d’estalvi i eficiència energètica, fomentant un ús més racional de l’energia entre les nostres empreses, llars i institucions, i impulsant l’augment del pes de les energies renovables en el còmput global de la potència instal·lada.
El programa que acaba d’aprovar el Govern conté mesures molt ambicioses, tant pel que fa a l’augment del pes de les energies renovables, com per allò que té relació amb l’estalvi i l’eficiència energètica. En aquest sentit, el Govern va donar el passat 20 de març un nou impuls al Pla per a l’estalvi i l’eficiència energètica. Aquest programa, aprovat en aquesta sessió de govern, comptarà amb més de cinquanta milions d’euros d’aportacions i pretén aconseguir un estalvi equivalent a 1,9 tones de petroli fins al 2010, milions de tones, i una important reducció de les emissions de CO2.
Pretenem millorar a curt termini l’eficiència energètica promovent les inversions
necessàries i avançant amb la conscienciació ciutadana per tal d’introduir certes pràctiques en l’ús de l’energia com costums habituals de la població, i el programa també suposarà la posada en marxa de diferents actuacions com ara programes de millora tecnològica, canvis d’equips per altres més eficients, línies de finançament d’inversió, campanyes de difusió i conscienciació o un pla renove d’electrodomèstics que proporciona subvencions per canvi d’aparells domèstics poc eficients.
En definitiva, tot un conjunt de mesures que en compliment del Pla d’energia han de millorar l’eficiència energètica apropant-nos als valors vigents en els països del nostre entorn, i tot això, senyor diputat, ha de servir tant per millorar la nostra competitivitat, com la nostra contribució a la sostenibilitat global.
Moltes gràcies.


dilluns, de març 26, 2007

La sanitat a Granollers i la Comarca: la solució al problema està plantejada

Article publicat a la Revista del Vallès (23/03/07)
Hi ha un desajust entre l’oferta i la demanda de serveis sanitaris a Granollers i a la Comarca. El creixement demogràfic els darrers anys ha estat dels més alts de Catalunya i els equipaments no han crescut igual.
El creixement previst per l’any 2.015 és de 450.000 hab. Avui la població del Vallès Oriental és de 377.975, a més, el progressiu envelliment de la població, el desenvolupament tecnològic i els avenços en el diagnòstic, fan augmentar la demanda notablement.
Les propostes anunciades ens fan albirar una solució al problema: el pla de viabilitat de l’Hospital de Granollers, els Governs Territorials de Salut i el nou sistema de pagament, posen les bases del compromís de l’Hospital amb el Departament de Salut. Un compromís basat en la confiança que genera l’Hospital.
Les mancances les tenim en l’atenció primària, la sociosanitària, l’atenció de salut mental i l’atenció especialitzada.
Ja sabem que s’ampliarà el CAP de Sant Miquel i el de Canovelles, el compromís d’un CAP nou al carrer Tetuán, un Centre per a la salut mental i 90 llits d’atenció sociosanitàra al Centre Geriàtric de l’Hospital. Les ampliacions dels hospitals de Mollet i Sant Celoni, són compromisos de Govern.
He deixat pel final l’atenció especialitzada perquè les consideracions equivocades del candidat de CiU a l’alcaldia de Granollers, podrien confondre el ciutadà i convertir un missatge altament positiu, en un niu de confusió.
Ara tenim mancances en el nombre de llits, en les consultes externes i en l’atenció ambulatòria, en el nombre de quiròfans, de serveis diagnòstics i en els serveis d’urgències. Tot plegat es pot resoldre amb el moviment valent que va suposar canviar la titularitat i la gestió de la Policlínica del Vallès.
L’any 2008 estarà acabat el nou edifici d’atenció ambulatòria a l’Hospital. De 32 consultoris passarem a 76, les places d’hospital de dia de 17 a 46 i els gabinets d’exploració, de 13 a 21. Després s’ampliaran els quiròfans de 6 a 12, el servei de diagnòstic per la imatge, el creixement del servei d’urgències i la remodelació d’una planta d’hospitalització on s’ubicaran 30 llits.
Es construirà un centre per a l’atenció de malalts mentals. Aquí es preveuen 100 llits. Aquest estarà al voltant de l’Hospital i alliberarà una planta d’hospitalització, que permet la construcció de 30 llits més. En total 84 llits més.
Per cert les reformes ja dutes a terme han reduït la llista d’espera quirúrgica a un terç en el període 2005-2006.
Amb el mateix horitzó (2010), es treballa en el pla funcional de l’edifici de Policlínica. Allí és previst ubicar un servei d’Urgències que substitueixi i amplií el que ara està a l’Av. del Parc, 4 quiròfans per cirurgia sense ingrés i de curta estada, 2 quiròfans de cirurgia menor, serveis diagnòstics i 50 llits que podrien ser ampliables a 80. D’això se’n diu hospital lleuger, un centre a peu de ciutat, amb professionals experts, d’alta capacitat resolutiva, de treball ràpid i adaptable en el temps a les necessitats. Per exemple, es podran atendre durant l’hivern, el pacients que entrant per Urgències, requereixi’n ingrés i la resta de l’any, els pacients en llista d’espera quirúrgica.
Aquest nou equipament s’entén com una continuïtat de l’Hospital.
Tindrem els equipaments sanitaris adequats per Granollers i el Vallès Oriental. Deixem-nos de romanços, sumem i treballem-hi tots.