dijous, de maig 17, 2012

La dreta vol canviar el model sanitari.

EL PP VOL CANVIAR EL MODEL DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT.

Estic astorat. El RD Llei 16/2012 de reforma del sistema sanitari que impulsa el Govern de l’Estat del president Rajoy, imposa un canvi de model en la sanitat pública. Desmantella el sistema públic de salut 26 anys després de l’aprovació de la Llei General de Sanitat que va impulsar Ernest Lluch, ministre de sanitat del govern de Felipe González, un sistema sanitari de caràcter universal com a dret bàsic dels ciutadans i ciutadanes.

La proposta que fa el PP introdueix canvis tan profunds en el model que podem parlar que s’ha iniciat el camí d’una contrareforma del sistema públic de salut que ens fa retrocedir a etapes pre-constitucionals. Es pretén canviar l’actual sistema d’universalitat de les cobertures sanitàries que garanteixen la protecció de la salut per igual de tots els ciutadans i ciutadanes, per un altre, on existeixin models d’assegurances sanitàries diferenciades en funció del nivell de renda. És a dir les persones amb més recursos econòmics es podran acollir a sistemes privats –que amb el temps veurem subvencionats per via fiscal- i un sistema públic cada vegada més descapitalitzat, amb menys qualitat dels serveis d’atenció.

El PP ha volgut emmascarar aquesta contrareforma, amagant-se al darrera de la immigració no comunitària que no està regularitzada. Al marge de les consideracions humanitàries i de caràcter xenòfob, s’acabaran col•lapsant els sistemes d’urgències ja que seran l’única opció d’aquestes persones per tenir una mínima atenció sanitària.

Però el problema d’un sistema dual, com el que pretén introduir el PP, afectarà a milers de ciutadans espanyols i catalans. Quedaran fora de cobertura les persones no cotitzants o aturades, joves majors de 26 anys que no hagin accedit al seu primer treball, discapacitats que no treballin, persones que no hagin cotitzat mai (persones grans pensionistes, i sobretot dones mestresses de casa en situació de divorci).

Els progressistes hem de defensar un model de reconegut èxit, solidari, de qualitat i eficaç, de base universal i que es finança en base als impostos dels ciutadans no de la cartera particular de cadascú.

Si la proposta del PP tira endavant –el Tribunal constitucional s’haurà de pronunciar, perquè els socialistes li portarem- els catalans i les catalanes en sortirem doblament perjudicats. Catalunya, amb el govern de CiU del president Mas, és al capdavant de les retallades pressupostàries en matèria de salut de tot l’Estat. Un 14% menys de pressupost en dos anys ha posat al límit la qualitat i la seguretat dels usuaris: retards en els diagnòstics, increment de les llistes d’espera, tancament de plantes hospitalàries i de quiròfans, pèrdua de llocs de treball i més precarització, reducció dels salaris dels professionals...

A Catalunya pagarem tres cops pels medicaments: a través dels nostres impostos, de l’euro sanitari que ha aprovat la Generalitat i del nou copagament que ha aprovat el govern de l’Estat que significarà un augment entre el 10% i el 60% del preu del fàrmac.

Amb aquesta reforma els usuaris hauran de pagar pel aparells ortopèdics, els productes dietètics de diabètics i celíacs i una part del transport sanitari no urgent.

En nom de la crisi econòmica i la necessitat de ésser més austers, els governs de CiU i el PP (que els fets ens demostren dia si i dia també que comparteixen un mateix model social), retallen serveis socials i tenen l’excusa per anar introduint la privatització i el copagament en el nostre sistema sanitari.

article publicat al 9Nou edició Vallès Oriental. (17-05-2012).

dimecres, de maig 09, 2012

moció sobre la gestió de l’aigua en alta ATLL

Moció relativa a moció sobre la gestió de l’aigua en alta en el territori aigües Ter Llobregat, aprovada en el Ple de l'Ajuntament de Granollers el dia 24 d'abril.


El Grup Municipal Socialista sol·licita que es proposin els següents acords:

ACORDS:

1.- Manifestar que la titularitat del servei de subministrament en alta al territori de la Regió Metropolitana de Barcelona ha de romandre en els poders públics.

2.- Reclamar a la Generalitat la modificació que sigui necessària per tal que s’estableixi el Consell de la Xarxa Ter Llobregat com a òrgan paritari entre els ajuntaments de la Regió Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i amb competències per gestionar efectivament la xarxa regional d’abastament en alta i amb capacitat per decidir la tarifa que s’aplicarà a la venda d’aigua als distribuïdors i per controlar la gestió del servei.

3.- Reclamar que es presenti a través del Consell d’ATLL la justificació tècnica, econòmica, social i ambiental, de la proposta de gestió que proposi la Generalitat perquè els representants del món local, conjuntament amb els ajuntaments implicats puguin avaluar i fiscalitzar la seva idoneïtat, per a la més eficient i segura gestió del servei, tant en termes de qualitat com de garantia i en benefici dels ciutadans de la Regió.

4.-Reclamar que els drets de naturalesa econòmica que es poguessin aconseguir per l’explotació i la gestió de les instal·lacions que integren la xarxa Ter Llobregat reverteixin en l’amortització del deute acumulat per ATLL i ACA i en benefici de la millora del servei de proveïment d’aigua a la població de la Regió.

5.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.

Votació: A favor, PSC, ICV-EUiA i Acció Granollers. Abstenció: CiU i PP.

dijous, de maig 03, 2012

Retallades, en educació no gràcies.Amb l’excusa de la crisi econòmica i de la caiguda d’ingressos, els governs conservadors tant a Catalunya com a Espanya, estant renunciant a la xarxa de solidaritat i de cohesió que amb tant esforç hem construït en els darrers trenta anys, i que ens començava a igualar amb els països més avançats d’Europa.

Al final amb tanta retallada cada dia serem més pobres i sense perspectives de futur.

La crisi econòmica és la coartada perfecta per a la dreta per retallar i desballestar l’Estat del benestar i, sobretot, el nostre sistema d’educació.

Els socialistes sempre hem considerat l’educació un factor estratègic i prioritari per avançar en la consecució d’una societat molt més justa. Quan hem governat hem treballat per modernitzar del nostre sistema educatiu, doncs ens un element de cohesió i d’igualtat en les oportunitats, i avui més que mai serà o hauria de ser-ho un desencadenant de la reactivació econòmica i decisiva en un nou model productiu que camini cap una economia basada en el coneixement.

Estem preocupats per les conseqüències que tindran de cara al futur les decisions que s’estan adoptant, supressió de la sisena hora als centres de titularitat pública, el no desplegament de la lleia d’educació de Catalunya, frenada al desplegament de noves escoles, la insensibilitat social i el retrocés que pot significar per moltes famílies la disminució de beques i ajuts, l’augment de les ratios a les aules.

És una qüestió de prioritats, nosaltres considerem que no es només el futur dels nostres fills i filles, és també el futur del país i que per això cal continuar amb els nivells d’inversió adequats i amb les polítiques reformistes que vàrem iniciar i que començaven a donar resultats positius.

article publicat a Granollers informa.