dimecres, de maig 09, 2012

moció sobre la gestió de l’aigua en alta ATLL

Moció relativa a moció sobre la gestió de l’aigua en alta en el territori aigües Ter Llobregat, aprovada en el Ple de l'Ajuntament de Granollers el dia 24 d'abril.


El Grup Municipal Socialista sol·licita que es proposin els següents acords:

ACORDS:

1.- Manifestar que la titularitat del servei de subministrament en alta al territori de la Regió Metropolitana de Barcelona ha de romandre en els poders públics.

2.- Reclamar a la Generalitat la modificació que sigui necessària per tal que s’estableixi el Consell de la Xarxa Ter Llobregat com a òrgan paritari entre els ajuntaments de la Regió Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i amb competències per gestionar efectivament la xarxa regional d’abastament en alta i amb capacitat per decidir la tarifa que s’aplicarà a la venda d’aigua als distribuïdors i per controlar la gestió del servei.

3.- Reclamar que es presenti a través del Consell d’ATLL la justificació tècnica, econòmica, social i ambiental, de la proposta de gestió que proposi la Generalitat perquè els representants del món local, conjuntament amb els ajuntaments implicats puguin avaluar i fiscalitzar la seva idoneïtat, per a la més eficient i segura gestió del servei, tant en termes de qualitat com de garantia i en benefici dels ciutadans de la Regió.

4.-Reclamar que els drets de naturalesa econòmica que es poguessin aconseguir per l’explotació i la gestió de les instal·lacions que integren la xarxa Ter Llobregat reverteixin en l’amortització del deute acumulat per ATLL i ACA i en benefici de la millora del servei de proveïment d’aigua a la població de la Regió.

5.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.

Votació: A favor, PSC, ICV-EUiA i Acció Granollers. Abstenció: CiU i PP.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada