dilluns, de maig 30, 2005

Volem que Girona es quedi a les fosques?

Per aconseguir satisfer les necessitats energètiques de Catalunya, per preveure possibles situacions de risc, el Govern ha de fer els esforços que calgui. Article de Jordi Terrades, responsable de Medi Ambient del PSC, publicat a "El Punt"

Les centrals elèctriques de Girona només són capaces de generar el 23,6% de l´energia que necessita la regió per fer funcionar empreses, negocis, hospitals, escoles, i, a les llars, calefaccions, aires acondicionats i electrodomèstics més bàsics. Aquestes centrals van produir, el 2003, només 1.003,5 gigawatts/hora (GWh) quan la demanda va ser de 4.253,6 GWh. Això vol dir que més de tres quartes parts de l´energia elèctrica que consumeix Girona es produeix fora del territori i hi arriba, esclar, a través de línies de transport.Aquestes comarques, doncs, depenen en gran mesura de l´energia que es genera a fora i que els arriba, fonamentalment, a través de la línia de 220 quilovolts (Kv) de doble circuit Vic-Juià. En menor mesura, l´electricitat també arriba per via de les línies de 110 Kv Sant Celoni-Tordera i de 132 Kv, que arriba fins a Salt i s´alimenta de les subestacions de La Roca i Santa Coloma de Gramenet. També porta electricitat a Girona l´eix de 110 Kv Osona-Sau-Susqueda-Girona.En situacions de punta de demanda i amb totes les instal·lacions a plena disponibilitat, el circuit Vic-Juià transporta pràcticament la meitat de la potència que necessita Girona, una dada que confirma l´extrema dependència que tenen aquestes comarques d´aquesta línia. Si fallés el sistema d´interconnexió amb França, que alimenta la línia Vic-Juià, el risc que la xarxa es col·lapsi és molt alt. I si aquesta fallada afectés el doble circuit Vic-Juià i es produís simultàniament amb una disfunció d´algun grup de generació nuclear, els talls de subministre serien inevitables, amb tots el perjudicis que comportarien per a l´activitat econòmica, el turisme, els serveis bàsics i també per als usuaris. Per aconseguir satisfer les necessitats energètiques actuals i futures de Catalunya, i Girona especialment, per preveure possibles situacions de risc, el Govern ha de fer els esforços que calgui. En aquest sentit, resulta imprescindible que el Pla de l´Energia contempli escenaris reals d´actuació que, no per això, han de deixar de ser ambiciosos sobretot pel que fa a l´eficiència, estalvi i impuls de les energies renovables. L´objectiu del Pla, que preveu el desenvolupament d´infraestructures, el foment de l´estalvi i l´eficiència energètica, el suport a la innovació i l´obtenció de més competències per a la Generalitat, és que al 2015 les energies renovables generin el 10% de l´energia primària (el 2003, aquest percentatge es va quedar en el 2,9%). Ara bé, mentre el pes de les energies netes no creixi s´ha de garantir el subministrament, de manera que és indispensable la planificació i construcció de noves infraestructures. La línia de 400 kv és necessària per garantir un subministrament correcte que garanteixi la consolidació del desenvolupament industrial, turístic i socioeconòmic de les comarques de Girona. A més, Catalunya necessita dotar-se d´un subministrament alternatiu i la interconnexió amb França el garanteix. Al mateix temps, la nova línia és la millor opció per alimentar l´AVE. Catalunya i Espanya no poden ser illes energètiques i necessiten la línia de 400kv, que, en qualsevol cas, s´ha de construir adoptant escrupolosament totes les mesures que facin falta per garantir la preservació del paisatge i el medi ambient, tot i que això representi un increment del cost de la instal·lació. Catalunya es pot desenvolupar sosteniblement sense la necessitat d´haver de dir a tot que no. I els socialistes no volem que Girona es quedi a les fosques.