diumenge, d’abril 20, 2008

Actuacions contra la sequeraLa sequera és un problema habitual a Catalunya, però ara estem en una situació d’especial gravetat. L’any 2007 va ploure molt poc, i per tant el 2008 és el segon any seguit de sequera. No ho sabem, però les previsions no indiquen pas, que plourà el suficient per recuperar les reserves dels embassaments, que en l’actualitat son els que abasteixen en gran mesura els territoris del nostre país.
Els embassaments del sistema Ter/Llobregat, estan a una capacitat del 21’80%.
Les ciutadanes i els ciutadans, tenen el dret a que se’ls hi garanteixi, l’abastament d’aigua. L’obligació del govern, és garantir aquest dret. Això és el que està fent el govern de Catalunya, des de que l’abril de 2007, va publicar el decret de sequera. S’han posat en marxa, un conjunt d’actuacions d’emergència, entre les que destaquen la millora de l’abastament a la costa del Baix Empordà, la nova captació al riu Cardener, la recuperació de 185 pous, l’aportació d’aigua amb vaixells, la reutilització d’aigua de la depuradora del Llobregat, i tot un seguit d’actuacions per estalviar i fer un consum responsable de l’aigua. Tor això significarà una inversió de 339M€.
El Govern de Catalunya, ha pres totes les mesures possibles d’emergència i tanmateix, si no plou suficientment, al Octubre d’aquest any caldrà una aportació extraordinària per evitar talls de subministrament. És per això, que el Govern de la Generalitat i el Govern d’Espanya han plantejat, (avui ja en forma de decret llei), la captació temporal de recursos excedents de la conca de l’Ebre, a traves de l’interconnexió de les xarxes del CAT i ATLL, com a garantia de subministrament en cas d’emergència.
Aquesta solució no te res a veure, amb el PHN que impulsava el PP amb el suport entusiasta de CiU. No és detraurà més cabal del riu Ebre, s’aprofitaran excedents de concessions actuals a regants del riu. La mesura és excepcional i conjuntural, i té data de caducitat, el Juny de 2009, quan entri en funcionament la dessalinitzadora del Llobregat.
Jo entenc, que hi hagi sectors que és malfiïn, en qualsevol cas no podem deixar sense aigua a més de 5,5 milions de catalanes i catalans. La confiança en la temporalitat de la mesura, la dona justament la política iniciada pel Govern de Catalunya, (desprès de 23 anys de no fer gaire res pels Governs presidits per CiU), és a dir la construcció de tres noves dessalinitzadores i l’ampliació de l’existent a la Tordera, que permetrà a l’any 2012 disposar de 190 Hm3 de nous recursos hídrics que sumats a altres actuacions d’estalvi, eficiència, recuperació i reutilització aportaran un total de 300 Hm3 .