dijous, d’octubre 08, 2015

Els drets no són mercaderies


“Junts fem Granollers”, aquesta és la frase que sintetitza la manera com continuem desenvolupant la nostra acció de govern, amb la gent, amb el conjunt de ciutadans i ciutadanes de Granollers.
Un ajuntament auster, eficient, àgil, al servei dels ciutadans. Defensarem l’administració local, com la més propera al ciutadà i que ha estat essencial en la transformació, el progrés i la qualitat de vida a Granollers. Des d’aquest punt de vista, cap pas enrere en la prestació dels serveis adreçats a la ciutadania des del nostre Ajuntament.
Fer front a les desigualtats, la nostra prioritat. El compromís socialista rau en la reducció i progressiva eliminació de les desigualtats avui cada dia més evidents, i de les injustícies que prenen forma d’exclusió social, precarietat, inseguretat i incertesa. Els drets no són mercaderies. Els ciutadans i les ciutadanes no poden quedar desprotegits, mereixen una vida digna.
Generar nous motors econòmics, fomentar la innovació, com a generadors d’oportunitats per a emprenedors i empreses, amb l’objectiu de crear també nova ocupació. És estratègic desplegar el Pla del Circuit, per captar iniciatives. La creació de dues noves zones industrials, al voltant del Circuit i de la C-17, van també en aquesta direcció.
La potenciació del centre de serveis a les empreses de Can Muntanyola per acompanyar les persones emprenedores, el reforçament de Roca Umbert en la seva vessant també de plataforma tecnològica  i d’innovació digital.
Redefinir l’estratègia de comerç, perquè el model comercial de la ciutat està canviant i és el moment de definir nous objectius en aquest àmbit.  
Reforçarem els nostres elements d’atractivitat com a ciutat i seguirem liderant estratègies de desenvolupament participant activament en múltiples xarxes de l’àmbit ambiental, educatiu, en la cultura de la pau, cultural, etc. Hem de continuar projectant-nos cap a enfora i continuar sent una referència del municipalisme.
I en aquest compromís que la ciutat té amb la pau i la solidaritat, Granollers com a ciutat oberta també serà refugi per a persones que fugen dels conflictes bèl·lics i busquen l’aixopluc per refer les seves vides des de la dignitat.
article publicat al Granollers Informa.

dimarts, de setembre 01, 2015

Eleccions: dos grans reptesLes catalanes i els catalans ens enfrontem a dos grans reptes: la superació de la gravíssima crisi econòmica i social, per una banda i la relació de Catalunya amb Espanya, per l’altra.  
Les conseqüències de la primera segueixen sent terribles per a milers de persones: drets que havíem considerat inamovibles reculen sense retorn o desapareixen. 
Per altra banda, les relacions de Catalunya amb Espanya han esclatat provocant l’altra crisi.
L’absència de respostes per part d’ambdós  governs ha estat clamorosa. Augment imparable de les desigualtats econòmiques i socials. L’escletxa entre les persones més riques i la resta creix.
Les classes treballadores i mitjanes cada cop més empobrides per l’atur, per una devaluació dels salaris que han caigut a nivells de fa 10 anys i també dels serveis públics essencials: sanitat, educació, pensions i serveis socials que no fan més que accentuar la fractura social.

Un 21,9% de la població de Catalunya es troba avui en el llindar de la pobresa o la pobresa en termes reals. En aquest sentit cada any que passa estem més lluny d’Europa, austeritat mal entesa que ha passat per la desconstrucció per part dels dos governs de dretes –aquí amb la complicitat inexplicable d’ERC–, dels serveis públics i de les polítiques socials.
Tampoc la relació de Catalunya amb Espanya s’ha abordat de forma seriosa, eficaç i amb el màxim de consens desitjable. Uns prometen una independència que avui ni els vells estats no poden exhibir, la major part de les decisions s’adopten fora d’ells –a Europa encara més–. I si del que parlen és de la separació d’Espanya, saben que qualsevol procés de secessió és llarg i ple de problemes i incerteses. Altres, des el seu immobilisme impossibiliten solucions raonables.
Els socialistes hem de reconèixer que també hem de canviar generant respostes concretes. La nostra opció és la de dotar-nos d’una nova Constitució que ha de consagrar una Espanya federal on la realitat nacional de Catalunya ha de quedar plenament reconeguda i respectada, i que haurà de ser votada lliurament.
El 27-S alguns només voldran parlar d’independència per tapar les retallades i no parlar de Pujol i la corrupció, altres com el PSC també parlarem del treball digne, de la intervenció des de la política en l’economia per modificar les injustícies i els seus desequilibris, per posar-la al servei de les persones i no a l’inrevés. Pel manteniment de l’estat del benestar com a eina eficaç pel dret a la dignitat i les oportunitats a què tenim dret totes les persones.
I sense oblidar que el govern d’Artur Mas ha pactat dos anys amb el PP i tres amb ERC, cinc en total, de regressió dels drets socials que ja ni tan sols dissimulen.  
article publicat al Granollers Informa.


dijous, de juliol 09, 2015

Teixir acords
Estem convençuts que la ciutat necessita un govern sòlid, per teixir acords, amb  tots els grups municipals, en tant que representants dels ciutadans, però també amb la societat civil, les entitats socials, econòmiques, culturals i esportives, i els veïns i veïnes un a un si fa falta.
Democràticament els granollerins i granollerines ens han atorgat, als socialistes i a l’alcalde Josep Mayoral, una majoria clara.
L’exercirem amb humilitat, amb modèstia, amb prudència i com sempre hem fet amb diàleg. 
Però amb una defensa ferma dels drets socials, del dret a l’educació i a la sanitat per a tots i totes, de la igualtat d’oportunitats per a tothom, de l’accés a la cultura. Defensa de la justícia social, el valor més preuat pels socialistes. Cal treballar per garantir a tothom l'assoliment de drets tan fonamentals com el de l'accés a l'alimentació, a un habitatge digne o a la cobertura de les necessitats més bàsiques.
Seguirem treballant per una ciutat que cerqui l’equilibri social, econòmic.
Treballarem per una ciutat en renovació constant.
La creació d'ocupació, de noves activitats per generar oportunitats i recursos econòmics segueix sent prioritari.
Reforçarem el teixit industrial. Treballarem per l'atracció de noves empreses de base tecnològica i del coneixement com un dels nous factors de competitivitat de la ciutat. La innovació i l'ajuda al talent caminaran junts.
Paraules com compromís, diàleg, passió, emocions, proximitat, suma, ideals, impregnaran, no ho dubteu, el programa de govern.

I seguirem fent  de la transparència la nostra manera de fer.

article publicat al Granollers informa.


 

dilluns, de març 30, 2015

Junts fem Granollers“Junts fem Granollers” explica la manera com volem continuar la nostra acció de govern, amb la gent, amb el conjunt de veïnes i veïns de Granollers.

El proper 24 de maig tots i totes decidirem cap on volem que vagi la ciutat, les prioritats, en què volem que es destinin els recursos econòmics de l’Ajuntament. Amb el nostre vot, confirmarem majories o en farem de noves.

Ens tornem a presentar, sense cofoismes, sabent que hi ha feina per fer, amb l’orgull d'haver treballat per la ciutat i la seva gent. 

No ens entretindrem pensant en el passat, ni en el present; volem albirar el futur perquè els temps segueixen sent complexos, plens d’incerteses i de reptes, però també de noves oportunitats que no deixarem escapar i posarem al servei de tots.

Les nostres propostes responen a cinc grans objectius. 

Governar amb la gent. Hem de deixar enrere la visió que el paper de l’Ajuntament és únicament la prestació de serveis. La participació és un factor clau. El Consell de Ciutat, el voluntariat, camins per aprofundir. Un govern transparent a què no volem renunciar. 

Defensar els drets socials des de la proximitat. Per nosaltres serà prioritari mantenir la cartera de serveis que s’ofereixen als ciutadans com un dret, que avui estan en perill per les retallades. La igualtat i la cohesió són senyes d’identitat del nostre projecte. 

Dinamització cultural i creativitat. Les polítiques culturals des de la coresponsabilitat esdevenen un valor públic imprescindible per construir el futur. També com a oportunitat econòmica generadora d’activitat. Captar i fer possible el talent és un dels reptes que tenim com a ciutat. 

Qualitat, convivència, identitat. Un objectiu, fer la ciutat cada cop més accessible i actuar en els eixos que connecten els barris i el centre, i els barris entre ells. La prioritat, la gent a peu, una ciutat tranquil·la i més verda. Una aposta per la qualitat de la urbanització com a factor de cohesió i inclusió social. 

Generar nous motors econòmics. La projecció i l’atractivitat de la ciutat són elements claus per crear ocupació. Desplegar el Pla Director del Circuit, dos nous polígons al voltant del circuit i la C17, i aixecar l’estació de mercaderies ferroviàries per generar sòl per a activitats econòmiques són els reptes dels propers anys. Cal definir també nous objectius del comerç a la ciutat. La innovació ha d'estar present en totes les decisions.

Article publicat a la revista municipal "Granollers Informa".

dimarts, de març 03, 2015

Creativitat, cohesió social i desenvolupament econòmic


Una nova ciutadania del coneixement, imprescindible per a una societat més plural en què la innovació i la creativitat són eines de desenvolupament econòmic i de transformació social.
No podem caure en l’autocomplaença que som a la millor ciutat.
És imprescindible seguir reflexionant i millorant la governança democràtica, perquè no en va la ciutat la fem entre tots i totes.
També sobre la convivència i cohesió social perquè es cabdal per seguir sent una ciutat acollidora, on la importància de la qualitat de l’espai públic és fonamental.
I la creativitat, perquè les transformacions de l’ànima de la ciutat, de la seva qualitat, de la capacitat d’innovació són essencials per identificar un espai propi en un món globalitzat.
El coneixement, perquè la formació és un  factor de competitivitat.
La competitivitat, tenint present que malgrat la crisi mantenim una estructura econòmica forta i diversificada amb un gran pes del sector industrial. Els reptes són avui més que mai l’obertura de la ciutat i la internacionalització, eines com el desplegament de la fibra òptica, que ja arriba al 84% de les zones residencials i industrials imprescindibles.
Coresponsabilitat i confiança en la societat civil, i en les entitats socials i econòmiques, ha estat la base de treball d’aquests darrers anys i ho ha de seguir sent, així com el diàleg i el consens per avançar i construir. Cal avançar en la participació en la presa de decisions reformulant els òrgans existents, fent-los més àgils.
 
Reptes i oportunitats que ens han d’identificar molt més com a ciutat, per no quedar diluïts en altres debats.
I sense perdre de vista que la prioritat també serà invertir en un Granollers de qualitat en un horitzó de 10 anys, perquè la ciutat sigui més verda, amb més espais verds i àrees de vianants als barris, posant les prioritats en la mobilitat, en programes de rehabilitació d’habitatges, d’eficiència energètica i de transformació d’espais urbans.
Article publicat al Granollers Informa.

dilluns, de febrer 02, 2015

Mirades de futur


Continuar transformant la ciutat com venim fent en els darrers anys ha de ser un objectiu, com a garantia de convivència, d’equilibri social i territorial.

Som l’èxit de moltes generacions, i és per això que hem de seguir defensant un model de ciutat compacta, equilibrada, humanitzada i respectuosa amb el medi ambient, amb un urbanisme que actua decisivament en la millora de tots els barris de la ciutat.

Volem seguir recosint el centre i els barris de Granollers. És la tossuderia per la qualitat, una ciutat més verda i amb més carrers de preferència per als vianants. També en altres indrets de la ciutat que no siguin el centre estrictament, amb eixos que l’estructurin i facilitin l’ús a peu i en bicicleta.

Una ciutat més eficient en temes energètics. L’Ajuntament ha de seguir donant exemple en l’enllumenat, en els edificis i els equipaments públics, però també incentivant la rehabilitació d’habitatges que millorin les condicions d’habitabilitat i d’estalvi. La voluntat de fer més atractiu el centre, no només per a l’activitat comercial, sinó també per assolir una major densitat residencial.

Granollers des de les primeres petjades humanes ha estat una cruïlla de camins. En termes actuals avui ben situada en la corona metropolitana, també un bon lloc per viure. És inexcusable seguir treballant i defensant la millora de les infraestructures de mobilitat i transport públic que ens permeti moure’ns amb facilitat i millor des del punt de vista ambiental.

Estic convençut que els canvis en els propers deu anys encara seran més profunds i més ràpids a nivell econòmic i social. Cal preparar la ciutat. La diversificació econòmica és bàsica i suposa un actiu, impulsar els potencials creatius i emprenedors fent de Roca Umbert la punta de llança. També l’economia social amb el paper important que, en aquest sentit, poden jugar institucions com l’Escola Municipal de Treball.

Granollers té moltes mirades.
article publicat al Granollers informa.

diumenge, de gener 11, 2015

Un pressupost que segueix sumant mirades.

El pressupost de l’Ajuntament és l’eina que permet fixar les prioritats de la despesa pública municipal. S’ha volgut que no fos exclusivament una proposta del govern de l’alcalde Mayoral, ja que s’hi han sumat propostes d’altres grups municipals, també del conjunt social, cívic i econòmic de Granollers, una suma de mirades.
La profunditat de la crisi encara no escampa. És per això que l’Ajuntament ha decidit no apujar els impostos municipals.
Tornarem a quadrar els números gràcies a una acurada gestió dels recursos econòmics de què disposem, els mateixos de l’any 2014.
Les prioritats que defineixen els números de 2015, en primer lloc, és que segueixen essent uns pressupostos solidaris i socialment justos. Les úniques partides que no es redueixen són les destinades en sentit ampli a les polítiques socials, culturals, educatives.
Es segueix destinant 1 milió d’euros, amb la voluntat d’incrementar-lo si els números d’enguany es tanquen positivament, a un nou Pla de xoc per afavorir nous plans d’ocupació municipals per a aquelles persones aturades de llarga durada sense cap tipus de cobertura. També nous recursos per a aquelles famílies que acreditin dificultats per pagar subministraments bàsics (aigua i llum) o l’IBI.
En segon lloc, seguir endreçant la ciutat, per mantenir els espais públics de què gaudim amb uns estàndards de qualitat que ens permetin seguir sentint-nos com una ciutat propera, amable. En són exemples  la calçada única del carrer de Corró, l’ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata, la 1a fase de la plaça Sant Miquel, el projecte de calçada única del carrer Ricomà...
I, en tercer lloc, ser actius en matèria econòmica per generar noves oportunitats amb l’objectiu fixat en l’ocupació. La modificació del Pla d’ordenació urbanística en els polígons industrials o l’extensió de la fibra òptica van en aquesta direcció. També l’aprovació inicial del Pla director del Circuit –conjuntament amb el govern de la Generalitat– que permetrà instal·lar noves activitats industrials, del coneixement, de formació, comercials o lúdiques al voltant del motor.
En definitiva, uns pressupostos per seguir endavant pensant en les persones.
Article publicat al Granollers Informa.