dilluns, de març 03, 2014

Una mirada compromesa

Governar Granollers va molt més enllà de tenir i desenvolupar un model de ciutat, acordat amb els granollerins i granollerines en els successius processos electorals, i revisat i contrastat amb els veïns i veïnes en les diferents actuacions que es concreten.

És també adoptar un fort compromís amb allò que s’ofereix i que es representa, i una sensibilitat pels problemes dels ciutadans i ciutadanes, per tal de buscar sortides col·lectives.

L’alcalde Josep Mayoral va fer balanç del Programa d'Actuació Municipal i en repassar les prioritats d'aquest any va definir aquestes característiques: model de ciutat acordat, fort compromís personal i col·lectiu, justícia i cohesió social, i mirada positiva en el futur immediat.

Preocupació, però, per l'afectació de la crisi a la ciutat que es pot resumir en xifres punyents: 5.902 aturats, la meitat dels quals sense cobrar subsidi; destrucció de llocs de treball des de l'any 2007; de 32.000 a poc més de 24.000 avui; atenció creixent dels serveis socials municipals, més de 10.000 persones hi van recórrer. Per a l'Ajuntament la crisi es tradueix en menys diners aportats per l'Estat i la Generalitat, menys rendiments dels impostos i més despesa social.

Va definir cinc objectius que passen per sortir de la crisi junts; per seguir endreçant la ciutat; per seguir sent una ciutat creativa, una ciutat educadora, i una ciutat atractiva. Cinc objectius a partir dels quals s'han definit un total de cinquanta accions prioritàries que s'han dut a terme o estan en procés d'execució.  

A tall d’exemple els plans de xoc per augmentar els recursos dels serveis socials i els plans d’ocupació, per a les persones i famílies més vulnerables. Consolidar aliances territorials per al desenvolupament econòmic. Impulsar la modificació del POUM per acompanyar el desenvolupament de l’activitat productiva. Redacció i aprovació del Pla director urbanístic del Circuit. Redacció del Pla Especial de la Plaça de Barangé. Pla de projecció exterior.

Defensar els serveis educatius i culturals de la ciutat segueixen sent senyes d’identitat de Granollers. Suport als projectes educatius dels centres. Impuls a la formació professional. Impuls a l’art públic al carrer. Programes de suport a la creació jove en arts escèniques. Fer créixer Roca Umbert. Renovar les instal·lacions esportives.
En definitiva, governar amb els ciutadans i les ciutadanes. Granollers és un projecte col·lectiu.

article publicat al Granollers Informa.