dijous, d’octubre 08, 2015

Els drets no són mercaderies


“Junts fem Granollers”, aquesta és la frase que sintetitza la manera com continuem desenvolupant la nostra acció de govern, amb la gent, amb el conjunt de ciutadans i ciutadanes de Granollers.
Un ajuntament auster, eficient, àgil, al servei dels ciutadans. Defensarem l’administració local, com la més propera al ciutadà i que ha estat essencial en la transformació, el progrés i la qualitat de vida a Granollers. Des d’aquest punt de vista, cap pas enrere en la prestació dels serveis adreçats a la ciutadania des del nostre Ajuntament.
Fer front a les desigualtats, la nostra prioritat. El compromís socialista rau en la reducció i progressiva eliminació de les desigualtats avui cada dia més evidents, i de les injustícies que prenen forma d’exclusió social, precarietat, inseguretat i incertesa. Els drets no són mercaderies. Els ciutadans i les ciutadanes no poden quedar desprotegits, mereixen una vida digna.
Generar nous motors econòmics, fomentar la innovació, com a generadors d’oportunitats per a emprenedors i empreses, amb l’objectiu de crear també nova ocupació. És estratègic desplegar el Pla del Circuit, per captar iniciatives. La creació de dues noves zones industrials, al voltant del Circuit i de la C-17, van també en aquesta direcció.
La potenciació del centre de serveis a les empreses de Can Muntanyola per acompanyar les persones emprenedores, el reforçament de Roca Umbert en la seva vessant també de plataforma tecnològica  i d’innovació digital.
Redefinir l’estratègia de comerç, perquè el model comercial de la ciutat està canviant i és el moment de definir nous objectius en aquest àmbit.  
Reforçarem els nostres elements d’atractivitat com a ciutat i seguirem liderant estratègies de desenvolupament participant activament en múltiples xarxes de l’àmbit ambiental, educatiu, en la cultura de la pau, cultural, etc. Hem de continuar projectant-nos cap a enfora i continuar sent una referència del municipalisme.
I en aquest compromís que la ciutat té amb la pau i la solidaritat, Granollers com a ciutat oberta també serà refugi per a persones que fugen dels conflictes bèl·lics i busquen l’aixopluc per refer les seves vides des de la dignitat.
article publicat al Granollers Informa.