diumenge, d’abril 22, 2007

NOUS REPTES, IGUAL DE COMPROMESOS

Publicat al 9nou del 20/04/2007Aquests darrers quatre anys, des del PSC hem treballat perquè a Montseny, a Fogars de Montclús, a Sant Celoni, a Granollers, a Mollet, a la Llagosta, a la Roca, a Cardedeu, a la Garriga, a Lliçà de Vall, a Sant Feliu de Codines... és a dir, a les viles i ciutats a on hem tingut grups municipals al govern o a l’oposició, fer avançar les polítiques municipals a favor de les persones, per fer els nostres pobles més equilibrats, més respectuosos amb el medi ambient. Hem treballat en la millora de tots i cadascun dels barris de les ciutats, hem fet de la cohesió social i de la igualtat d’oportunitats per a tothom una de les fites de les nostres polítiques; la millora de la seguretat dels nostres conciutadans ha estat essencial per a nosaltres; hem treballat i treballem conjuntament amb el Govern de la Generalitat per ampliar l’oferta educativa amb més centres i nous projectes educatius. Al llarg d’aquests anys hem millorat l’oferta sanitària amb més CAP i les actuacions en marxa als tres hospitals de la comarca del Vallès Oriental. La promoció de l’habitatge públic digne i adequat a un preu assequible ha estat i és una de les fites que ja comença a ser una realitat.

Avui però, també apreciem que el context social a les nostres ciutats s’ha anat modificant. Una nova etapa associada als fenòmens de la globalització ha aparegut amb tota la seva força. Fa temps que se’n parla però és en els darrers anys que aquesta nova realitat s’està manifestant. L’augment sostingut de la immigració, la proliferació dels nous usos de l’espai públic, les transformacions en el mercat de treball, les dificultats d’accés a l’habitatge, les noves percepcions d’inseguretat, el perllongament de l’etapa juvenil i l’allargament de l’esperança de vida, la massiva incorporació de les dones al món laboral i a nous espais de responsabilitat pública, o les noves formes de família, són transformacions que prenen forma en els carrers i en la vida quotidiana de tots els ciutadans i ciutadanes.

Nous temps que indubtablement no estan exempts de problemes que sovint no tenen una solució ni fàcil ni immediata. Els socialistes, però, estem convençuts que els nous reptes que tenim plantejats avui només els podem encarar correctament si els pensem també com a noves oportunitats per afermar el model de cohesió, de convivència i de benestar que des del 1979 anem construint.

El PSC encara les properes eleccions municipals pensant en les persones, a fi d’atendre les seves dificultats quotidianes i concretes, i amb l’objectiu de millorar permanentment la qualitat de vida de la ciutadania. Perquè per a nosaltres la ciutat i el seu entorn ha de ser generador d’oportunitats per a tothom.

Avui més que mai, afirmem que treballarem per una societat cohesionada, que es fonamenta en un compromís recíproc de drets i de deures per a tothom. Des d’aquesta perspectiva, avui la convivència és un dels principals valors a defensar.

Els socialistes hem estat al capdavant del procés de transformació i millora de les nostres viles i ciutats. Volem seguir treballant per aprofitar les noves oportunitats que segur que tindrem, també amb més competències i recursos econòmics que l’Estatut de Catalunya reconeix als ajuntaments, i amb un govern, el de Catalunya, el del President José Montilla, que vol treballar colze a colze amb els ajuntaments. Tenim magnífiques oportunitats de millora i progrés.

Volem seguir cohesionant les nostres ciutats mitjançant l’atenció preferent als barris i a les famílies, garantint la seguretat, la convivència i el civisme en l’espai públic, desenvolupant noves polítiques de ciutadania en favor de la igualtat d’oportunitats, endreçant més i millor el territori en el marc d’un desenvolupament sostenible.

Volem un futur millor i malgrat s’han realitzat progressos importants en els darrers temps, ens segueixen preocupant les desigualtats, estem al costat de la gent, de la gent que estimen les seves ciutats, i conjuntament, volem continuar trobant els camins que ens portin cap a un nou futur de progrés.

El nostre és un compromís pel bon govern, que implica una aposta decidida per una democràcia de qualitat, i que també es fonamenta en criteris d’eficàcia i eficiència dels recursos públics.

Volem seguir governant des de la proximitat. Això requereix una actitud d’escolta activa, de sensibilitat propera, de diàleg intens. En aquest sentit, dialogar i concertar accions amb els ciutadans i les xarxes socials és avui imprescindible.

Per això ens presentem en aquesta nova convocatòria electoral amb programes renovats, amb idees noves per afrontar el reptes dels nous temps. Amb el compromís de treballar per uns pobles millors, més integradors i cohesionats, també més sostenibles. Un compromís cívic i ètic dels nostres candidats i candidates, perquè volem fer-nos de nou mereixedors de la confiança de les persones. Perquè volem treballar des dels ajuntaments amb il·lusió, transparència i honestedat.