dijous, de setembre 04, 2014

Nou curs escolar. I les beques?


Els ciutadans i les ciutadanes ens preocupem cada dia més per les polítiques de l’estat del benestar. La necessitat de millorar les polítiques socials guanyen pes relatiu entre les preocupacions de les persones, just quan a Espanya i a Catalunya es generalitzen les polítiques de contenció de la despesa pública. Les majories parlamentàries a l’Estat i a Catalunya tenen una agenda molt definida de retallades socials i desmantellament de drets i de serveis públics bàsics que, sumat a la profunditat de la crisi econòmica, està provocant l’augment dramàtic de la pobresa al nostre país.

Tots els indicadors reflecteixen que l’any 2013, un de cada tres ciutadans a Espanya i també a Catalunya (el 27,3 %) està en risc de pobresa o exclusió social. Les xifres de privació material severa també han augmentat fins a quasi un 10 %. Deia l’historiador i escriptor Toni Judt, afirmació que comparteixo, que “les prestacions per benestar no poden ser una almoina humiliant, sinó una prestació de dret reconeguda per llei, i que s’han d’incorporar als càlculs de productivitat”. El més greu, però, d’aquestes dades és que el risc de pobresa afecta sobretot els infants. El darrer informe del Síndic de Greuges ens alertava que gairebé uns 50.000 menors de 16 anys a Catalunya pateixen privacions materials que afecten l’alimentació.

Els efectes de la pobresa infantil són altament perjudicials i es relacionen amb problemes de salut a l’edat adulta. L’impacte de la malnutrició compromet, no només el futur d’aquells infants, sinó el de tots, en disminuir la capacitat econòmica i productiva del país.

La falta d’ingressos a les llars per la profunditat de la crisi ja està provocant que moltes famílies hagin acabat retallant en necessitats bàsiques com el menjar.

Hem vist amb perplexitat com les beques menjador tampoc quedaven garantides en el pressupost de Catalunya d’aquest any 2014, aprovat al Parlament per CiU i ERC.

L’Ajuntament de Granollers ha hagut de fer front amb els seus recursos a aquestes retallades.

Considerem, però, que és el govern de la Generalitat qui ha d’adoptar, de manera immediata, un Pla de suport a l’alimentació infantil que contingui els recursos suficients per garantir que les famílies amb menors al seu càrrec que es trobin en situació de necessitat, tinguin cobertes les necessitats bàsiques d’alimentació, en col·laboració amb les entitats del tercer sector.

El govern de la Generalitat ha de garantir també les beques menjador com a dret subjectiu, per al curs escolar 2014-2015, per tal que aquells infants de les famílies que no puguin fer front al pagament del menjador escolar el tinguin garantit cobrint el 100 % del seu cost.
Article publicat al Granollers Informa.