divendres, de febrer 24, 2012

Una reforma laboral que serà un problema

El president del govern de l’Estat Mariano Rajoy i el partit que li dóna suport comença a fer el revés del que va dir durant la campanya electoral. Apujar la pressió fiscal sobre els ciutadans i ciutadanes, a partir d’una pujada dels impostos que afecta bàsicament a les rendes del treball, i ara aprovant una reforma laboral que no reactiva l’economia ni genera ocupació.

Aquesta reforma suposa un gravíssim cop als drets laborals, una reforma que no ha comptat amb el coneixement previ dels agents socials i econòmics, que ha defugit del consens social i només ha satisfet les demandes de les patronals. En un context de crisi, totes les empreses podran acollir-se a l’acomiadament procedent de 20 dies per any treballat, malgrat tenir beneficis (caiguda dels ingressos o de les vendes).

Amb aquesta reforma es corre el risc d’un d’acomiadament massiu dels vells contractes per tornar-los a incorporar sota la legislació vigent. Desequilibra la balança en favor dels empresaris. Els treballadors restaran a disposició dels balanços econòmics de l’empresa com a simple instrument d’ajust de comptes.

Molt ens temem que malgrat els grans anuncis del govern de l’Estat, no servirà per a estimular la contractació i, per tant, no servirà per crear ocupació ni reactivar l’economia. El que s’ha d’abaratir és la contractació i no l’acomiadament. Amb aquesta reforma es genera atur i no ocupació.

Deixa en paper mullat l’acord històric a què van arribar els agents socials. Fa unes setmanes, patronal i sindicats van acordar les regles del joc, on la clau era la flexibilitat pactada. Aquesta reforma implementa les tesis neoliberals del govern del PP de desregular el mercat i laminar el sector públic.

CiU ha donat la benvinguda a una reforma que, no només va en contra els treballadors i les treballadores de Catalunya, sinó que lamina les competències que en matèria laboral ens atorga l’Estatut.

Ni els pressupostos a Catalunya, que CiU ha pactat amb el PP, ni la reforma laboral, que el PP pactarà amb CiU, ens ajudaran a sortir de la crisi perquè no preveuen cap mesura de reactivació econòmica.

Nosaltres defensem que només amb diàleg social i reformes equilibrades podem sortir de la crisi. És per això que recolzem polítiques que garanteixin el manteniment de l’estat del benestar, generin ocupació i reactivin la nostra economia.

Publicat al Granollers informa 24/02/2012

dijous, de febrer 23, 2012

ECONOMIA I MEDI AMBIENT.

El Parlament aprova una moció del PSC, posa en valor que les polítiques ambientals i les de mitigació del canvi climàtic no són un cost i si una excel•lent oportunitat per reactivar l’economia.

Molts estem convençuts que només amb polítiques de disciplina fiscal i retallades no sortirem de la crisi.

El debat del canvi climàtic, és també ho ha estat sempre, un debat de model econòmic, de model productiu, de model energètic.

Creiem que per millorar la prosperitat de Catalunya –també d’Espanya- cal un Pla de reactivació econòmica a partir d’una política industrial sostenible i un model productiu més eficient.

Aquest ha estat el sentit de la moció que s’ha aprovat. El govern ha de presentar un pla de política industrial ambiental, en 3 mesos el nou pla de l’energia i durant aquest any s’ha de tornar a celebrar una cimera de la Convenció Catalana de Canvi Climàtic.

Val a dir que els socialistes presentarem les nostres propostes amb l’objectiu de construir un gran acord nacional.

L’energia es avui ja el gran debat, no compartim la decisió del govern d’Espanya de frenar les renovables i altres sistemes de generació RD 1/2012, pensem que és una monumental equivocació econòmica i estratègica, és renunciar al lideratge tecnològic i que aquesta aturada la pagarem cara, en termes industrials, d’inversions, de recerca i de deslocalització d’activitat, també en termes de pèrdua d’ocupació.

Havíem plantejat que s’instés al govern d’Espanya la seva derogació, els vots de CiU i el PP ho han impedit, i ens ho hem de dir aquest decret impacta negativament sobre l’economia catalana i espanyola.

El text de la moció és el següent ( incloem tatxats els paràgrafs rebutjats per CiU i PP ):

El Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya a:

1. Redactar i presentar en el termini de sis mesos un pla de política industrial ambiental que desenvolupi les noves tecnologies emergents basades en recursos renovables i alta eficiència, que identifiqui les noves tecnologies de futur i que fixi l’estratègia que ens permeti obrir i desenvolupar els mercats baixos en carboni, establint mecanismes de concertació que mobilitzi recursos publico-privats.

2. A presentar en el termini de tres mesos el nou Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020.

3. A preparar i realitzar al llarg del 2012, una nova cimera de la Convenció Catalana de Canvi Climàtic amb tots els agents econòmics, socials, ambientals, educatius i universitaris i les administracions del país, per acordar la nova estratègia 2012-2020.

4. A preparar dins dels marges fiscals de la Generalitat de Catalunya, una proposta de nova fiscalitat ambiental especialment en l’àmbit de l’energia nuclear que no gravi el medi ambient i les bones pràctiques ecològiques sinó aquelles activitats que contaminen el medi ambient.

5. A seguir donant suport a la planta d’assajos internacional per a la instal•lació d’aerogeneradors en aigües profundes, projecte ZÈFIR amb el màxim consens possible amb les administracions locals.

6. A instar al Govern de l’Estat a derogar el Reial Decret-Llei 1/2012 que suposa un fre al desenvolupament de les energies renovables i a la cogeneració.

divendres, de febrer 17, 2012

Moció del PSC sobre el canvi climàtic i energia al Parlament

Desprès de la interpel.lació sobre Canvi Climàtic i energia que he efectuat al Conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder i que podeu veure aquí http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=1754067&p_cp2=tot&p_cp3=18&p_cp22=cerca  , la MOCIÓ que hem entrat al registre i que es discutirà la setmana vinent conté els següents punts:

Moció interpel•lació canvi climàtic.

Insta al Govern de Catalunya a:

1. Redactar i presentar en el termini de sis mesos un pla de política industrial ambiental que desenvolupi les noves tecnologies emergents basades en recursos renovables i alta eficiència, que identifiqui les noves tecnologies de futur i que fitxi l’estratègia que ens permeti obrir i desenvolupar els mercats baixos en carboni, establint mecanismes de concertació que mobilitzi recursos publico-privats.

2. Presentar en el termini de tres mesos en el nou Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020.

3. Preparar i realitzar en els propers sis mesos, una nova cimera de la Convenció Catalana de Canvi Climàtic amb tots els agents econòmics, socials, ambientals, educatius i universitaris i les administracions del país, per acordar la nova estratègia 2012-2020.

4. Preparar en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya, una proposta de nova fiscalitat ambiental.

5. Seguir donant suport a la planta d’assajos internacional per a la instal•lació d’aerogeneradors en aigües profundes, projecte ZÈFIR.

6. Instar al Govern de l’Estat a derogar el Reial Decret-Llei 1/2012 que suposa un fre al desenvolupament de les energies renovables i a la cogeneració.