dimarts, de setembre 03, 2013

Diàleg, entesa i pacte


Els darrers 30 anys, l’actual model democràtic i territorial ha fet possible la millora de l'autogovern i el desenvolupament econòmic i social de Catalunya. Avui, però, impossibles de preveure l’any 1978, són evidents els defectes de l’estat de les autonomies;  molts creiem que cal fer una reflexió a fons i una revisió de l’actual model territorial. De fet, la reforma de l’actual Estatut de Catalunya ja anava en aquesta direcció.

Al PSC defensem que la integració dels pobles d’Espanya en un projecte compartit pot i ha de millorar; per nosaltres, la millor resposta es troba en els plantejaments federals d’unió, llibertat, autogovern i govern compartit. Creiem que necessitem un nou gran acord i que els canvis no es poden fer de manera unilateral sense grans compromisos institucionals i sense empara legal.

Vivim en un estat de dret i la llei i la democràcia són indissociables. És absolutament temerari enfrontar el principi democràtic al principi de legalitat. En un estat democràtic les lleis es canvien a través de lleis i són reflex també de l’estat d’opinió ciutadà.

Reforma federal per aclarir un sistema de repartiment de competències avui massa vegades confús i conflictiu. Reforma federal del Senat per convertir-lo en una cambra de representació de les CA on es vegin les lleis amb afectació territorial. Model de finançament federal basat en el principi d’ordinalitat, on garantint la suficiència i la solidaritat el resultat final no pugui variar el punt de partida de cada territori. Reforma constitucional per reconèixer el caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic de l’Estat.

Avançar cap un estat federal no és un camí fàcil, ho sabem. Altres es troben més còmodes en la confrontació en un moment de fortes tensions emocionals i vitals que també tenen l'origen en la greu crisi econòmica. Nosaltres no estem pel conflicte permanent, ni per l’immobilisme que ens retornaria a l’Espanya dels 60. Estem pel diàleg, per l’entesa i el pacte.

Defensar un nou model federal no és excloent d'impulsar i defensar la convocatòria d’un referèndum per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin exercir el dret a decidir el futur polític del país, mitjançant una pregunta que porti a una resposta clara, en un marc legal i acordat que ha d’exigir, doncs, una negociació seriosa, profunda i amb el temps necessari entre ambdós governs, Espanya i Catalunya.
 
article publicat al Granollers Informa.