dimarts, de maig 27, 2008

APUNTS SOBRE LA INTERCONNEXIÓ CAT ATLL.

Avui és reunirà per segona vegada la taula nacional per la sequera, les pluges d’aquests darrers dies, ha ocasionat que algunes veus que han tornar a qüestionar la necessitat de la interconnexió de xarxes d’aigua en alta.
Alguns apunts sobre la conveniència de fer-la, com a mesura de prudència i prevenció en un país que massa temps ha estat sense les infraestructures necessàries i sense les xarxes de seguretat, que una societat moderna ha de tenir.
En data d’ahir 26 de maig, l’estat dels embassaments de Conques Internes era el 39%, exactament, 17 punts menys que l’any anterior quan estaven a 56% i es va aprovar el decret de sequera en previsió d’un mal any hidrològic com ha passat efectivament. També es troben uns 200 Hm3 per sota de la mitjana dels darrers 5 i 10 anys.
La previsió de l’ACA, del dia 19 de maig, comptant amb el conjunt de mides d’emergència ( vaixells, regenerades, increment de pous i CONEXIÓ CAT - ATLL ) retardava l’entrada en situació d’emergència fins a l’abril del 2009, moment en que s’espera tenir en marxa una primera línia de producció de la dessaladora de Barcelona.
Ara bé, cal tenir present la disponibilitat que puguin donar aquestes obres d’emergència i altres demandes externes.
És important de dir que, respecte a les aigües subterrànies, es compta pel que fa a l’àmbit ATLL d’una utilització habitual d’uns 2,7 Hm3 al mes. Les obres d’emergència de recuperació de pous, hi afegeixen uns 0,9 m3/s més. Disposaríem de 5 Hm3 al mes però s’està produint una sobreexplotació de l’aqüífer. L’exemple més clar de sobreexplotació, el tenim a la conca del Besos on l’aigua extreta de l’aqüífer a les instal·lacions de TMB a Baró de Viver, ha baixat en un any de 22 a 5 L/s.
Els embassaments que alimenten la conca del Ter – Llobregat, van disminuir en 160 Hm3 d’aigua entre el 29 de juliol del 2007 i el 30 de març del 2008., 8 mesos. Per tant, si no hi haguessin les mesures d’emergència, i si l’any fos meteorològicament igual de dolent, a principis de febrer arribaríem amb els embassaments amb 90 Hm3, el límit de la seva potabilització.
També hi ha altres factors a tenir presents, per exemple la determinació del volum del reg d’emergència per al Baix Ter, que pot variar, entre el marcat pel decret en 19 Hm3 i la petició dels regants de 46 Hm3, xifra que té el seu efecte sobre les previsions realitzades, 1 Hm3 correspon a un dia de demanda dels 5 milions d’habitants.
La interconnexió CAT – ATLL és un instrument necessari, per alimentar Tarragona amb aigua de la futura dessaladora de Cunit i formar part per tant, junt amb la interconnexió en curs, ATLL – dessaladora Tordera, d’un conjunt d’infraestructures que poden permetre millorar l’equilibri global dels recursos hidràulics a tot el litoral de Catalunya.
La interconnexió és també una infraestructura de garantia de subministrament, que ara disposa d’acord entre els governs i té un finançament decidit, i que a més té marcades per Decret Llei unes condicions d’ús, que com se sap, només permetran l’aportació d’aigua cap a la Regió metropolitana, en cas d’emergència per manca de recurs.diumenge, de maig 25, 2008

Can JonchGranollers, vila oberta a la pau.
Ahir a Granollers, varem inaugurar Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau.
Ara fa setanta anys, el 31 de maig de 1938, a les nou i cinc minuts del matí, Granollers va patir un tràgic bombardeig. En un sol minut moriren centenars de persones, 224 víctimes registrades i 165 ferits greus.
Les ciutats que han patit un bombardeig tenen l’obligació moral de fer memòria i treballar per la pau. Després de molts anys de silenci, Granollers ha treballat per la recuperació de la memòria i per la dignificació de les víctimes.
L’objectiu d’avui és anar un pas més endavant de la commemoració i del record dels fets que han marcat la memòria de la ciutat: construir la pau amb el compromís de treballar per a un futur millor, pel foment de la pau i la convivència. Aquesta tasca comença en primer lloc, a la nostra ciutat.
És per això, que l’Ajuntament, al darrer mandat municipal, va acordar la creació del Centre de Cultura per la Pau a Can Jonch.
Perquè servirà el centre? Per Fomentar la cultura de pau en tots els aspectes de la vida ciutadana: Millorant la convivència ciutadana a l’incidir en la cultura de pau com a mètode de gestió de conflictes i fomentar la participació activa de les persones en la recerca de les solucions més satisfactòries. Facilitant la tasca d’educació per la pau a les escoles i a les famílies. Posant un espai a disposició de la ciutadania i les entitats, que permeti resoldre els conflictes entre les persones.
Però avui, en el món, segueixen havent-hi masses conflictes, moltes vulneracions dels drets de les persones, des de Granollers, també volem treballar per contribuir a la superació de conflictes, donant suport i adherint-se a campanyes que afavoreixin la pau, el desarmament, els drets humans i la superació de la injustícia i l’explotació. Reclamant l’ús de les vies pacífiques en la resolució dels conflictes. Participant activament en les xarxes de municipis europees i mundials que aposten per la defensa dels drets humans i la construcció de la pau. Establint coordinació amb les entitats que afavoreixen la cultura de pau. Col·laborant en el foment de projectes de sensibilització i de cooperació vinculats a la defensa dels drets humans i la superació de les injustícies.
El Centre de Cultura per la Pau, serà un centre actiu que, partint del plantejament que sense igualtat d’oportunitats ni justícia social no pot haver pau ni convivència, esdevindrà un model de relació i treball conjunt en favor de la pau quotidiana i la convivència. Una tasca que es desenvoluparà conjuntament amb les entitats de cooperació i solidaritat de la ciutat

dimecres, de maig 21, 2008

INTERCONNEXIÓ

L’aigua és important per la vida humana i per l’economia, és necessari tenir aigua de qualitat per l’ús domèstic, és un factor essencial a gairebé tots els processos industrials, i és necessari en el sector agrari per produir aliments. Tanmateix, l’aigua és també bàsica per a la subsistència dels ecosistemes on viuen les persones, en conseqüència els esforços per millorar l’economia i per protegir el medi ambient han d’anar units.
La sequera actual, que és la més greu que pateix Catalunya, des de que tenim registres fiables, ens ha fet veure un cop més, que l’aigua és un recurs escàs, sotmès a una pressió creixent. Que pot arribar a generar nous conflictes.
Per garantir el progrés econòmic i social, Catalunya necessita uns determinats nivells de subministrament d’aigua, cal aplicar polítiques, com ja està fent el Govern de la Generalitat. És necessari apostar per una política de l’aigua innovadora, atrevida i que sigui capaç de garantir el futur del subministrament d’aigua que Catalunya necessita amb mesures com la recuperació d’aqüífers, la dessalinització, la recuperació i reutilització d’aigües depurades, les interconnexions en alta de les xarxes i també la millora de les xarxes de distribució en general.
A banda de que plogui amb més o menys intensitat, que sigui dit de passada, no soluciona l’actual situació de sequera, també Interconnexió de xarxes del CAT i ATLL, com a garantia de subministrament.


dimecres, de maig 14, 2008

sentit comú

"sentit comú"

El president de la Generalitat, José Montilla, ha manifestat que "té poc sentit" aixecar les mesures de control que el decret de sequera fitxa, per les restriccions per regar jardins i omplir piscines, quan, en cas que no plogui prou, s'haurien de tornar a aplicar, malgrat un cert recupera-me’n dels embassaments del Llobregat i del Ter, gràcies a les pluges d’aquest cap de setmana. "La intenció és no aixecar determinades mesures que d'aquí a tres setmanes es poden tornar a posar en marxa. És aplicar el sentit comú", ha indicat el president.
Per això, la propera setmana el govern estudia modificar el decret de sequera.
Crec que cal defensar que es mantinguin les mesures d’estalvi i d’altres tipus per tal d’evitar les restriccions que encara es podrien produir, cal mantenir les cauteles i l’esforç d’estalvi. També és necessari com a garantia de subministrament, portar a terme totes les actuacions que s’havien programat per part del Govern de la Generalitat.

divendres, de maig 09, 2008

CiU és capaç de crear tots els problemes del mónQuan a Catalunya, hi ha un problema, CiU es capaç de crear-ne dos.

Avui al Parlament, hem tornar a parlar d’aigua. Ha tornat ha quedar clar, que el Govern de Catalunya, i al PSC que li donem suport, el primer de tot, és assegurar que totes les ciutadanes i els ciutadans, tindran garantit el subministrament d’aigua, malgrat aquesta sequera que patim.

CiU la setmana passada no va votar a favor del Decret Llei que permet fer les obres de connexió de les xarxes d’alta del CAT amb les de ATLL i garantir, així, l’arribada d’aigua a la regió metropolitana de Barcelona on, com sabem, hi viuen 5,5 milions de persones.
CIU tornat a criticar al Govern de la Generalitat, sembla que ells preferirien, en comptes de solucionar el problema com ha fet el Govern, que s’arribessin a produir talls en l’abastament d’aigua i així poder generar problemes al Govern de la Generalitat. No volen donar-se compte, que els problemes els generaríem a Catalunya.
Després de l’aprovació del Decret Llei, el Govern de Catalunya i el d’Espanya, han signat el conveni que el desenvolupa. Aquest conveni confirma el que nosaltres hem dit repetidament:
Resum del conveni signat ahir dilluns 5 de maig entre el Govern català i el Govern espanyol:
- Regula l’execució de la infraestructura de conducció per garantir l’abastiment domiciliari d’aigua, apta pel consum humà a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
- Estableix el pressupost de l’obra en 180.000.000 euros. Aquesta inversió tindrà la consideració d’inversió estatal en infraestructures als efectes de la disposició addicional tercera de l’Estatut.
- La connexió d’aigua es realitzarà amb una canonada de titularitat pública.
- Sempre que sigui possible, passarà per l’autopista AP-7.
- El Govern de l’Estat adjudicarà les obres de la infraestructura i la Generalitat dirigirà les obres i les expropiacions.
- La connexió d’aigua podria ser reversible a partir que comenci a funcionar la dessalinitzadora del Prat, maig de 2009. Podria ser una solució en el cas que es produeixen situacions de dèficit d’aigua al Camp de Tarragona o a l’Ebre.
- L’Administració General de l’Estat cedirà la infraestructura a la Generalitat una vegada que la dessalinitzadora del Prat comenci a funcionar (maig de 2009).
El conveni, estableix la constitució d’una Comissió de Seguiment: que establirà els criteris per seleccionar el contractista de les obres, vetllarà pel compliment dels terminis d’execució, controlarà el procés de les obres, acordarà els mecanismes tècnics per desconnectar la conducció de forma definitiva, analitzarà i proposarà els mecanismes tècnics per utilitzar l’obra en sentit invers, establirà mecanismes de coordinació, impuls i control de les actuacions del conveni i garantirà l’intercanvi d’informació entre les dues administracions.
En aquest sentit, voldria recordar que:
L’obra de conducció és temporal i d’emergència.
La conducció vol donar resposta a la situació de sequera de Catalunya, la pitjor dels últims 60 anys.
El Reial Decret del Govern espanyol que va aprovar l’obra de conducció limita l’aportació d’aigua de la conducció (menys de 4 metres cúbics per segon i un màxim de 50 hectòmetres anuals).

El Govern de Catalunya i el PSC resolem problemes, CiU quan Catalunya té un problema és capaç de crear-ne dos.

diumenge, de maig 04, 2008

Trobades al Delta de l’Ebre.Aquest cap de setmana, conjuntament amb el 1er. secretari de la federació del PSC de les Terres de l’Ebre, en Toni Sabaté i del senador Joan Sabaté, hem tingut diverses trobades amb els socialistes de Sant Jaume d’Enveja i de Deltebre, per explicar-los el per què de la construcció de la canonada CAT-ATLL, i que la solució que el Govern de Catalunya ha adoptat, com una més, per garantir l’abastament d’emergència a més de 5 milions d’habitants de Catalunya, res té a veure amb el transvasament del PHN, que en el seu dia van impulsar el PP i CiU.
Tothom va compartir que la sequera actual és la mes greu que pateix Catalunya, des de que tenim registres fiables, i que el Govern de la Generalitat té l’obligació de garantir l’aigua per a tothom.
L’augment de la població a Catalunya, el canvi en els estils de vida, la necessitat d’aigua potable, la producció d’aliments, la generació d’energia per la producció industrial, són alguns dels sectors que evidencien la necessitat d’aigua. En aquest sentit, l’aigua porta implícit un clar valor ambiental, social i econòmic, i és des d’aquestes perspectives, que hem d’entendre que el model de país avançat que volem, està i estarà cada vegada més relacionat amb la manera d’utilitzar l’aigua: fent-ne una gestió intel·ligent, actuant i gestionant sobre la demanda.
L’aigua és també bàsica per a la subsistència dels ecosistemes on viuen les persones, en conseqüència els esforços per millorar l’economia i per protegir el medi ambient han d’anar units.
Amb l’intercanvi d’informació i les preguntes que és van formular, va quedar clar, que estem davant d’una situació d’emergència, i que la utilització de la interconnexió de les xarxes CAT/ATLL serà temporal, sempre que entrem en situació d’emergència i que tindrà data de caducitat, quan entri en funcionament la dessalinitzadora del Delta del Llobregat.
Durant el període, que probablement s’utilitzi la canonada es podrien necessitar al voltant d’uns 40 hm3, per abastir la regió metropolitana de Barcelona, tot i que el Real Decret aprovat la darrera setmana en el Congrés dels Diputats, permet una utilització màxima de 50 hm3, i que no es detraurà més cabal del riu Ebre que les concessions actualment autoritzades, RES a veure amb el transvasament permanent que volien fer el PP i CiU, 190 hm3 anuals cap a les conques internes de Catalunya i més de 800 cap al llevant espanyol.
Varem ratificar que la política del PSC, per aportar nous recursos hídrics a les conques internes de Catalunya, no passa pels grans transvasaments que volien fer altres, passen per la construcció de tres noves dessalinitzadores, més actuacions decidides de recuperació d’aqüífers, reutilització i estalvi d’aigua.
Els socialistes, no entrarem en un enfrontament entre territoris que altres voldrien atiar. Som un partit nacional, per nosaltres els territoris i les persones tenen el mateix valor i la màxima importància, visquin a on visquin.
La gran pregunta, va ser, perquè un partit que és diu nacionalista, i que a governat tants anys a Catalunya, CiU, es va abstenir a la votació de la darrera setmana. Serà que no els hi preocupa l’abastament d’aigua de 5,5 milions de persones? O és que només els hi preocupa desestabilitzar el Govern de la Generalitat?.
Tot no si val, tot no és el mateix.