dijous, de gener 31, 2013

Garantir el dret a l’habitatge


Amb l'esclat de la crisi i l’augment de l’atur s'ha produït progressivament l'entrada de milers de famílies en una situació límit que els impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques, com el pagament del seu habitatge habitual. La conseqüència no és només la pèrdua de l'habitatge, amb tot el que això suposa, sinó també una condemna financera per tota la vida. Són moments excepcionals i cal trobar solucions immediates i efectives.

Cal reaccionar de forma contundent per evitar que totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable: les famílies. I en canvi, les entitats financeres (una de les parts responsable d'aquesta crisi) rebin ajudes milionàries de diner públic sense assumir cap responsabilitat. Són imprescindibles polítiques que donin garanties reals als afectats, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família.

Les mesures adoptades fins avui pel Govern central i pel Govern de la Generalitat han arribat tard i han estat insuficients per resoldre i/o pal·liar la situació dels deutors hipotecaris.

El Govern de l’Estat i el Congrés dels Diputats han de dur a terme de manera immediata les reformes legislatives per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social.

L’Ajuntament, com a institució més propera a la ciutadania, i les entitats socials i plataformes per l’habitatge i de defensa d’afectats, són les que estan donant resposta com poden, sense competències ni recursos, a les situacions viscudes per les famílies.

L’Ajuntament de Granollers ha aprovat un pla per seguir donant resposta a un problema social i humà que pateixen moltes famílies i que en pot afectar a moltes més en els propers mesos. Compromís social i polític, però que necessita d’una implicació efectiva del Govern de Catalunya i d’Espanya amb canvis legislatius. I, d’un compromís social del sistema financer per tal d’evitar pràctiques abusives i facilitar la mediació per buscar solucions a mida. Granollers, una ciutat compromesa amb la igualtat d’oportunitats, seguirà treballant amb força per garantir el dret a l’habitatge de tots i totes els ciutadans i ciutadanes.
Article publicat al Granollers Informa.

diumenge, de gener 06, 2013

Eficiència en l’austeritat


L’Ajuntament ha aprovat els pressupostos de l’any 2013, són unes comptes que decreixen lleugerament en referencia al darrer any 2012 que aquest si van tenir una forta davallada. Són uns pressupostos en un context clar de crisi econòmica, amb una previsió de baixada del PIB al voltant de un 1,5%, amb un increment de l’IPC sobre un 3,6% i un atur a la ciutat d’un 19%, i malgrat totes aquestes dades negatives, som conscients que Granollers segueix sent una ciutat atractiva i emprenedora.

En aquesta situació de crisi profunda, el govern del PSC va creure i així es va aprovar que els impostos de l’Ajuntament no s’apujarien, l’únic que ho ha fet és l’IBI com a conseqüència de la decisió del govern de Mariano Rajoy/PP.

Tres priorites defineixen els pressupostos de l’any 2013.

Primera, uns pressupostos solidaris i socialment justos, les úniques partides que no han baixat són les destinades a polítiques socials en sentit ampli, tot i les retallades de més de 2M€ que ens han fet els governs d’Espanya i Catalunya i que afecten a temes sensibles com les teleassistències, l’educació o els plans d’ocupació. L’ajuntament les ha suplementat totes, i fins i tot destinarà com en el darrer any 1 milió d’euros addicionals per seguir mantenint el pla de xoc en polítiques socials més la reserva d’un milió i mig més per possibles contingències.

Segon eix, un cop construït els grans equipaments, destinar recursos necessaris pel manteniment del mateixos i dels espais públics que gaudim i en els que vivim els granollerins/es. Cal mantenir els estàndards de qualitat per seguir sentint-nos la ciutat propera, amable i generadora de noves oportunitats des del punt de vista econòmic i també cultural.

I el tercer, el gran repte, encarar l’economia per generar nous emprenedors/es, crear ocupació. S’obren oportunitats com la concertació a traves de l’eix de la C-17 o la B-30, el pla director del circuit com a plataforma per atreure noves inversions i també oportunitats lúdiques/culturals, Roca Umbert en la seva vessant d’impuls del sector audiovisual, Can Muntanyola, l’impuls de la ciutat intel·ligent al servei de les persones i l’economia, noves centralitats com la Plaça Barangé, l’estació de la Renfe lligada al cobriment de les vies, i la remodelació del carrer Girona.

Tinc, tenim la clara sensació de que tenim uns pressupostos eficients en l’austeritat que ens ha de permetrà tenir una ciutat compromesa, que segueix bategant malgrat les dificultats.
article publicat al Granollers Informa.