dijous, de gener 31, 2013

Garantir el dret a l’habitatge


Amb l'esclat de la crisi i l’augment de l’atur s'ha produït progressivament l'entrada de milers de famílies en una situació límit que els impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques, com el pagament del seu habitatge habitual. La conseqüència no és només la pèrdua de l'habitatge, amb tot el que això suposa, sinó també una condemna financera per tota la vida. Són moments excepcionals i cal trobar solucions immediates i efectives.

Cal reaccionar de forma contundent per evitar que totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable: les famílies. I en canvi, les entitats financeres (una de les parts responsable d'aquesta crisi) rebin ajudes milionàries de diner públic sense assumir cap responsabilitat. Són imprescindibles polítiques que donin garanties reals als afectats, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família.

Les mesures adoptades fins avui pel Govern central i pel Govern de la Generalitat han arribat tard i han estat insuficients per resoldre i/o pal·liar la situació dels deutors hipotecaris.

El Govern de l’Estat i el Congrés dels Diputats han de dur a terme de manera immediata les reformes legislatives per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social.

L’Ajuntament, com a institució més propera a la ciutadania, i les entitats socials i plataformes per l’habitatge i de defensa d’afectats, són les que estan donant resposta com poden, sense competències ni recursos, a les situacions viscudes per les famílies.

L’Ajuntament de Granollers ha aprovat un pla per seguir donant resposta a un problema social i humà que pateixen moltes famílies i que en pot afectar a moltes més en els propers mesos. Compromís social i polític, però que necessita d’una implicació efectiva del Govern de Catalunya i d’Espanya amb canvis legislatius. I, d’un compromís social del sistema financer per tal d’evitar pràctiques abusives i facilitar la mediació per buscar solucions a mida. Granollers, una ciutat compromesa amb la igualtat d’oportunitats, seguirà treballant amb força per garantir el dret a l’habitatge de tots i totes els ciutadans i ciutadanes.
Article publicat al Granollers Informa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada