dijous, de març 29, 2007

Política energètica del Govern


Avui en el Ple del Parlament, en nom del nostre grup parlamentari he preguntat al president de la Generalitat sobre les mesures d’estalvi energètic i potenciació de les energies renovables que pensa adoptar el Govern de la Generalitat.

Senyor president de la Generalitat, aquests dies hem tingut ocasió d’assistir a debats interessant, tanmateix en l’agenda política tenim qüestions que com a mínim són igual d’importants pel futur del nostre país.
Per exemple, com contribuïm des de Catalunya perquè Espanya compleixi els objectius assignats en el Protocol de Kioto, com afrontem el debat el debat que ens ha arribat amb força, que no desapareixerà perquè tenim un problema, nosaltres també, al voltant del canvi climàtic.
Caldrà, senyor president, haurem de reflexionar i prendre decisions sobre el model territorial, haurem de reflexionar i prendre decisions sobre la política energètica que necessitem impulsar i que necessàriament haurem de coordinar amb l’Estat i la Unió Europea.
L’accés a l’energia, en quantitat i qualitat, a un cost raonable i respecte al medi
ambient també és un dret dels ciutadans. Catalunya és un país petit, depenent
energèticament, amb pocs marges per actuar de forma substancial sobre l’oferta.
La nostra estratègia com a país passa per actuar de forma proactiva sobre el màxim desenvolupament possible del seu potencial d’energies renovables que, a més a més, pot ser una font de dinamisme econòmic important, i des del vessant de la demanda apostant per l’estalvi i per l’eficiència energètica com una de les prioritats polítiques.
El meu grup creu que també des de Catalunya podem fer una contribució important a les polítiques que han de portar a canviar les tendències anunciades per la comunitat científica i que ens han de portar també a guanyar la batalla per fer front a deteriorament del planeta.
Haurem de desplegar les nostres polítiques coordinadament amb els objectius fixats per la Unió Europea.
És per això, senyor president, que li volem preguntar sobre quines són les primeres mesures que en política energètica impulsarà el seu Govern.

El president de la Generalitat José Montilla, ha respòs el següent:
Sí, gràcies, senyor president. senyor diputat, com vostè sap un dels compromisos del Govern de la Generalitat és fomentar un creixement econòmic sostenible i territorialment equilibrat, i la garantia de subministrament d’energia i el seu ús són factors claus per al desenvolupament econòmic i territorial de qualsevol país, i l’objectiu del Govern és garantir el subministrament energètic a tot el territori però sense deixar de ser exigents amb l’ús que fem d’aquesta energia, no?
I per aquest motiu el Govern de la Generalitat té el propòsit d’avançar
significativament en matèria d’estalvi i eficiència energètica, fomentant un ús més racional de l’energia entre les nostres empreses, llars i institucions, i impulsant l’augment del pes de les energies renovables en el còmput global de la potència instal·lada.
El programa que acaba d’aprovar el Govern conté mesures molt ambicioses, tant pel que fa a l’augment del pes de les energies renovables, com per allò que té relació amb l’estalvi i l’eficiència energètica. En aquest sentit, el Govern va donar el passat 20 de març un nou impuls al Pla per a l’estalvi i l’eficiència energètica. Aquest programa, aprovat en aquesta sessió de govern, comptarà amb més de cinquanta milions d’euros d’aportacions i pretén aconseguir un estalvi equivalent a 1,9 tones de petroli fins al 2010, milions de tones, i una important reducció de les emissions de CO2.
Pretenem millorar a curt termini l’eficiència energètica promovent les inversions
necessàries i avançant amb la conscienciació ciutadana per tal d’introduir certes pràctiques en l’ús de l’energia com costums habituals de la població, i el programa també suposarà la posada en marxa de diferents actuacions com ara programes de millora tecnològica, canvis d’equips per altres més eficients, línies de finançament d’inversió, campanyes de difusió i conscienciació o un pla renove d’electrodomèstics que proporciona subvencions per canvi d’aparells domèstics poc eficients.
En definitiva, tot un conjunt de mesures que en compliment del Pla d’energia han de millorar l’eficiència energètica apropant-nos als valors vigents en els països del nostre entorn, i tot això, senyor diputat, ha de servir tant per millorar la nostra competitivitat, com la nostra contribució a la sostenibilitat global.
Moltes gràcies.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada