dissabte, de març 04, 2006

El treball per la qualitatGranollers es transforma no tan sols per les obres de millora en carrers, places, equipaments, que es fan arreu de la ciutat. Pels grans projectes de ciutat, com pot ésser la cobertura de la via del tren; la reforma de l’entrada nord de Granollers al carrer de Girona, que alhora dóna lloc a la urbanització de tres noves places a Can Mònic; o d’altres actuacions molt importants per als ciutadans que viuen als seus entorns, plaça de l’Enginyer; la plaça que es denominarà de la Pau, al carrer de Narcís Monturiol; les voreres del carrer de Colom que ben aviat s’arranjaran; l’obertura del carrer de Calderón de la Barca; les actuacions al camí Ral de Palou, entre d’altres intervencions urbanístiques que el govern municipal de Granollers està tirant endavant.
La qualitat passa per aconseguir entorns agraïts a tota la ciutat, per tenir més i millors serveis. La qualitat passa també per actuacions en la millora dels habitatges. És per això que es va aprovar la creació de l’Oficina d’Habitatge, que té la voluntat de gestionar com a finestra única les polítiques d’habitatge de l’Ajuntament i del govern de la Generalitat de Catalunya.
Que farà aquesta Oficina? Funcions d’informació i assessorament a la ciutadania; tramitació d’ajuts i d’altres serveis indirectes en matèria d’habitatge, entre els quals hi ha els de sol·licitud, tramitació i inspecció de les cèdules d’habitabilitat; gestió de sol·licituds de tests dels edificis (TEDI), d’informes interns d’idoneïtat i d’ajuts a la rehabilitació del parc d’habitatges construïts; gestió de sol·licituds per accedir al parc d’habitatge protegit, públic i privat, als efectes del Registre de sol·licitants d’habitatge protegit de Catalunya; així com els serveis de mediació per al lloguer social que estableix el decret 244/2005, per tal de facilitar l’accés a les noves mesures de política d’habitatge al major nombre de ciutadans de Granollers.
En aquesta mateixa línia de millora, el govern municipal de Granollers, ha obert una línia d’ajuts per tal de facilitar la instal·lació d’ascensors en aquells edificis que no en disposen, i que podran ser complementàries a les que pugui atorgar la Generalitat de Catalunya.
Treballar per la qualitat és posar les eines, els mitjans perquè el conjunt de la ciutat avanci al mateix temps, en grans i petits projectes, en cohesió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada