dissabte, de febrer 27, 2010

No son paraules, són fets.

El Govern del President Montilla treballa per donar el màxim suport a les persones afectades per la crisi, per això ha impulsat l’Acord dels 30 compromisos per front a la crisi i reactivar l’economia.

En el marc d’aquets compromisos, la consellera de Treball Mar Serna impulsa una iniciativa que té per finalitat millorar la situació dels autònoms i mitigar l’impacta de la crisi.

Més de 5.000 persones, es beneficiaran de la Renda per a la Formació de Treballadores i Treballadors Autònoms.

La renda està adreçada als treballadors afiliats al règim especial de treballadors/es autònoms que, havent realitzat una activitat professional o empresarial a Catalunya, hagin cessat la seva activitat econòmica a partir de l’1 de gener de 2009 i no disposin de recursos econòmics ni rebin cap altre prestació, subsidi o ajut públic amb la mateixa finalitat. 
Tindran una renda durant sis mesos de 425 euros, vinculada a una formació obligatòria de 180 hores. El Govern destina en aquesta mesura 13 milions d’euros.

Aquesta setmana, també s’ha signat entre els Governs de la Generalitat i el de l’Estat, el traspàs de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a la Generalitat, aquest traspàs es farà efectiu el proper dilluns 1 de març, té un cost efectiu d' 11,91 MEUR i comportarà el traspàs de 249 llocs de treball més 35 places en procés de selecció, a més de la cessió de 7.400 m2 d'oficines.

Aquest acord responent a la voluntat dels dos governs i a l'interès dels agents socials, inclou la creació d'un consorci que garantirà l'eficàcia del servei, evitarà duplicitats i facilitarà totes les gestions a través d'una oficina única d'atenció als ciutadans.

Catalunya és la primera comunitat en assumir aquestes competències, això implica que la Generalitat assumirà les següents tasques: vigilància i exigència del compliment dels convenis col•lectius en els àmbits de la prevenció de riscos laborals; l'ordenació del treball i les relacions sindicals; l'ocupació i les migracions laborals (col•locació, formació ocupacional, agències de col•locació..); arbitratge, mediació i conciliació en vagues i conflictes laborals (sota acceptació o petició de les parts); i assistència tècnica: informació, col•laboració i assistència tècnica a empreses, treballadors i altres administracions.

En el seu dia el Govern va crear l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball que serà la que reunirà tota la inspecció laboral a Catalunya, i garantirà així més eficiència en la lluita contra els accidents laborals. Aquesta Agència disposarà d’uns 400 inspectors i subinspectors de treball, incorporant part dels que ara depenen del Ministerio de Trabajo. Amb aquest traspàs serem més eficaços en la lluita contra els accidents laborals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada