dijous, de febrer 25, 2010

El President lidera la sortida de la crisi.

Jo crec que avui tots coincidim en una cosa, que la crisi econòmica que encara avui travessa el país ha estat d’una dimensió i d’una complexitat sense precedents. Estic convençut que el desig de fons existent en el país és que ens posem d’acord per lluitar contra la crisi. Lluitar contra la crisi ha estat la primera prioritat dels socialistes. Prioritat que coincideix, sens dubte, amb l’objectiu també dels agents econòmics i socials de Catalunya.
Durant el debat que s’ha produït al Parlament, el president de la Generalitat, en totes les seves intervencions ens ha presentat un diagnòstic realista de la situació econòmica que està vivint Catalunya i Espanya. Cal remarcar que el Govern de la Generalitat va ser un dels primers a afrontar la situació de crisi parlant clar a la societat catalana, sense amagar que venien uns temps difícils. Ho demostren els onze plans que des de l’abril del 2008 el Govern de Catalunya ha desplegat, que s’han concentrat en quatre grans eixos: contribuir al sosteniment de l’activitat econòmica, donar suport a l’activitat empresarial i facilitar-ne el finançament, ajudar els sectors socials més desfavorits i adoptar una política d’austeritat pressupostària.
Fets tangibles, amb propostes, actuacions i incentius fiscals que han permès dinamitzar l’economia del país ajudant a mantenir l’activitat en sectors clau de la nostra economia. Aquesta dedicació a pal•liar els efectes econòmics i socials de la crisi han de persistir.
Avui més que mai hem de fer els esforços necessaris per sortir de la crisi i a més hem de recuperar la nostra competitivitat. No només mesures pal•liatives a curt termini, sinó també propostes de reformes estructurals que ens permetin millorar la productivitat i donar passos clars cap a una economia més sostenible.
Mesures que cal abordar-les a Catalunya, però també en el conjunt de l’Estat. Avui com en altres ocasions, Catalunya, per la seva rellevància econòmica, té una gran responsabilitat per fer aportacions i propostes de canvis i de reformes, amb plantejaments i accions compartides. Creiem que hem de fer valer, al conjunt de l’Estat espanyol el model català de relacions econòmiques i socials.
En el Ple monogràfic d’ahir es van aprovar tot un seguit de mesures i reformes que creiem que són necessàries i que cal abordar-les des d’una perspectiva estatal, el Govern de Catalunya a de seguir liderant aquest debat a través dels mecanismes de relació institucional.
Propostes que tenen a veure amb la millora del finançament empresarial i l’accés al crèdit, amb la simplificació administrativa i a millorar la transparència dels mercats, amb la necessitat d’arribar a un consens per al manteniment i millora de l’actual estat del benestar. També amb mesures de control, transparència, i gestió responsable del sector financer. També amb la reforma del sistema i el mercat energètic per fer-lo més eficient i sostenible, també continuar mantenint els compromisos d’inversió pública en infraestructures de mobilitat i per ferrocarril en compliment del que preveu la disposició addicional tercera de l’Estatut de Catalunya. I impulsar la inclusió del corredor mediterrani en la xarxa transeuropea del transport.
El Govern ha de seguir orientant les seves polítiques amb mesures a curt termini per pal•liar els efectes de la crisi, però ha de continuar desenvolupant mesures estructurals que ens han de situar en una millor posició de sortida de la crisi, amb una economia i unes empreses més fortes i preparades per afrontar els reptes de l’economia oberta o global en una aposta per la internacionalització de la nostra economia.
S’ha de continuar treballant per millorar el finançament empresarial mitjançant els instruments que la Generalitat ha creat amb aquesta finalitat. Impulsar noves polítiques industrials sectorials en sectors emergents, també en sectors madurs. Impulsar la creació del Consell de Política Industrial de Catalunya. També l’impuls a la reforma educativa i molt en particular el reforç a la formació professional i als cicles formatius i la renovació dels programes d’acceleració formativa al llarg de la vida.
També hem fet una altra cosa. Hem constatat l’esforç realitzat aquests darrers set anys pel Govern de Catalunya pel que fa a la reducció de la morositat de les administracions públiques. En aquest cas de la Generalitat. S’han anat reduint els terminis de pagament a les empreses que contracten amb la Generalitat. I, per tant, li hem dit el Govern segueixi treballant per reduir el termini de pagament amb l’objectiu d’arribar als seixanta dies.
Mesures, en definitiva, per combatre la crisi econòmica i garantir la cohesió social; per millorar l’entorn legal, per injectar liquiditat al sistema econòmic, en especial a les petites i mitjanes empreses; per afavorir el desenvolupament empresarial; per millorar l’ocupabilitat, i per impulsar un model econòmic més sostenible.
En definitiva, avui més que mai és imprescindible prendre decisions complexes. I és en aquest sentit, que cal valorar positivament la proposta del President de la Generalitat, José Montilla, de convocar una cimera entre el consell d’institucions de l’acord estratègic i els representants dels grups parlamentaris, amb l’objectiu d’actualitzar les mesures que conté l’acord, i, si s’escau, ampliar-les i establir prioritats, tenint en compte el context econòmic actual. No es tracta d’ajudar el Govern. No, no, del que es tracta és d’ajudar el país.
Un cop més, el president de la Generalitat i el Govern ha fet a tots els grups parlamentaris una proposta de mà estesa, de continuar amb la política de pactes. És una invitació, per tant, a sumar-se a l’acord estratègic que, per cert, és on dissenya el canvi de model productiu. I és a on, també, es dissenyen polítiques que acaben afectant el 30 per cent del pressupost de la Generalitat.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada