dijous, de febrer 18, 2010

Un nou impuls a les energies renovables.


El Govern de Catalunya ha presentat les zones de desenvolupament prioritari per instal•lar parcs eòlics.
La delimitació de zones de desenvolupament prioritari (ZDP) s’emmarca en el desplegament del Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal•lacions fotovoltaiques a Catalunya.
La voluntat del Govern és impulsar l’energia eòlica ordenant i racionalitzant la instal•lació de parcs eòlics en el territori, optimitzant l’aprofitament dels recursos i també agilitant la tramitació.
L’establiment d’un nou model eòlic permetrà complir l’objectiu de 3.500 MW d’energia eòlica instal•lats l’any 2015, establert al Pla de l’Energia de Catalunya, i afavorirà un salt qualitatiu perquè Catalunya recuperi una posició de referència en el sector.
Exceptuant els parcs eòlics autoritzats o en tràmit abans de l’entrada en vigor del Decret citat, les ZDP seran les úniques àrees on es podran ubicar parcs eòlics, és a dir, instal•lacions de més de 5 aerogeneradors o més de 10 MW.
La proposta de delimitació de les ZDP s’ha fet tenint en compte els següents requisits: recurs eòlic suficient, capacitat d’evacuació a la xarxa elèctrica, viabilitat ambiental, urbanística i paisatgística i la protecció del patrimoni cultural.
L’adjudicació per a la instal•lació de parcs eòlics de cada ZDP es decidirà mitjançant concurs públic, i es tindran en compte tant els factors tècnics com els beneficis territorials associats a cada oferta.
Els municipis tindran veu i vot en la comissió de valoració de les propostes rebudes mitjançant la presència de representants dels consells comarcals.
Els tràmits administratius per obtenir l’autorització es faran amb un interlocutor únic (la Direcció General d’Energia i Mines) i es reduirà la seva durada fins a uns 18 mesos.
Fora de les ZDP es podran fer petites instal•lacions eòliques, miniparcs, de com a màxim 10 MW o 5 aerogeneradors .
Catalunya, tot i que va pionera en la instal•lació d’energia eòlica a Espanya, és avui només la setena comunitat en potència instal•lada, amb 652 MW en servei (n’hi ha 268,3 més en construcció, 973,3 autoritzats i 534,7 en tràmit). La lentitud en la tramitació i la falta de consens amb el territori han retardat la instal•lació de parcs i impedit que es desenvolupés un clúster econòmic i industrial vinculat a les energies renovables.
Aquest nou model no suposarà la massificació d’aerogeneradors en el territori, dons els parcs eòlics s’instal•laran allà on es donen els condicionants tècnics perquè funcionin, aquestes localitzacions estan distribuïdes al llarg del territori i cada una té una potència màxima, de manera que no hi haurà una proliferació, sinó una instal•lació ordenada i racional d’aerogeneradors.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada