dijous, de desembre 01, 2005

Sembla que CiU no hagi governat mai a CatalunyaDimecres, diversos responsables polítics i diputats de CiU es reuniran amb alcaldes i regidors del seu partit a les comarques gironines, per tal d’anunciar mobilitzacions en contra de la interconnexió elèctrica entre Espanya i França. Ara se’ns han tornat pancarteros.

El Pla de l’energia constata, pel que fa a les infraestructures de transport d’energia elèctrica, la necessitat de fer reforçaments de la xarxa, per garantir l’abastament i qualitat del subministrament als usuaris, per la gestió d’un model de generació desconcentrat, amb un increment del pes de les renovables, per millorar la situació en determinades zones del territori, i per incrementar la capacitat d’interconnexió amb la resta d’Europa.

De la interconnexió, el Pla diu que és una opció possible per assolir els objectius anteriors, tot respectant els condicionaments tècnics, econòmics i ambientals necessaris, i també que permetrà reforçar la seguretat i estabilitat del sistema elèctric català i espanyol.

No és pas cert que el Govern de la Generalitat no tingui opcions i opinions sobre el traçat. El Govern ha manifestat que ja té definit el traçat de Bescanó fins a Sta. Llogaia.

Són, però, el Govern d’Espanya i el francès, els que, en ús de les seves competències, han d’arribar a un acord per definir el punt de connexió; situació que es preveu que es produirà en un breu termini. Aquest punt serà el que condicionarà el traçat, tant de la banda francesa des de Baixàs com de la banda catalana des de Sta. Llogaia d’Alguema.

Entenem que no té sentit avançar en definir el traçat sense conèixer prèviament el punt de connexió. En qualsevol cas, estem segurs que el Govern de la Generalitat ha estudiat diverses alternatives en funció de quin sigui el punt de connexió fronterer, que han de pactar els governs centrals d’ambdós països, en funció de llurs competències.

El conseller de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya creu que la millor solució seria l’alternativa de traçat Sta. Llogaia – La Jonquera que, per altra banda, descartaria la conversió a doble circuit de la línia de 400 Kv actual de Vic – Baixàs per Coll d’Ares, i , en qualsevol cas, una alternativa que podria ser acceptable per a totes les parts seria el traçat de Sta. Llogaia – Baixàs per Maçanet de Cabrenys.

Considero que un cop adoptada la decisió sobre la línia, el Govern de la Generalitat ha de vetllar perquè, tal i com preveu el Pla, es respectin els condicionaments tècnics, econòmics i ambientals necessaris, amb la implementació de les degudes mesures de protecció i adequació al llarg de tota la traça i en especial als espais naturals.

CiU fa molta xerrameca, però vol amagar que no va ser capaç de prendre cap decisió a la seva darrera etapa de govern. Cal recordar-los que l’alcalde que presideix l’associació de municipis en contra de la línia d’alta tensió és el del municipi de Vilafant, del seu partit. Seria interessant conèixer, tal com li vaig demanar en un Ple del Parlament de Catalunya al diputat Oriol Pujol, quin és el traçat que ells consideren més adient. Altra cosa ens fa pensar que al darrera de les seves opinions tan sols hi ha populisme per deteriorar el Govern, la qual cosa els desmereix haver estat partit de govern durant 23 anys.

Seguim considerant que Catalunya i Espanya no poden ser illes energètiques. Un govern responsable, entre els seus objectius, té el d'assegurar la garantia i la qualitat de subministraments. I la xarxa elèctrica actual, en opinió de molts experts, té problemes de saturació davant de contingències extraordinàries.

La interconnexio elèctrica també permetrà assegurar i donar fiabilitat al subministrament elèctric a les comarques gironines, atès que més de tres quartes parts de l’energia elèctrica que consumeixen es produeix fora del territori. (Potència elèctrica consumida en punta a Girona el 27 de Gener de 2005: 840 MVA; potència elèctrica generada en punta a Girona: 135 MVA – Sau, Susqueda i Cogeneracions- el 27 de Gener de 2005, segons font Fecsa Endesa).

En aquesta qüestió, i per demostrar allò del que tot sovint presumeixen, sentit de país, haurien de posar-se al costat del Govern. Al final pensarem que tampoc volen la interconnexió i, per tant, posar en qüestió la garantia de subministrament elèctric a les comarques gironines.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada