diumenge, de desembre 18, 2005

GRANOLLERS HI GUANYARÀ

El Ple de l’Ajuntament de Granollers ha aprovat provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. I ho ha fet per UNANIMITAT.
Com a tinent d’alcalde de l’Àrea Territorial de l’Ajuntament que ha tingut la responsabilitat de coordinar i impulsar els treballs del POUM aquests darrers mesos, crec que amb aquesta aprovació per part de tots els grups municipals qui sortirà guanyant és Granollers, o el que és el mateix, la gent de Granollers.

A l’aprovació inicial del Pla es van presentar més de 500 al·legacions. Totes i cadascuna d’elles han estat estudiades, 116 han estat estimades en la seva totalitat (22%), 276 parcialment (50%) i 160 desestimades (28%). Totes han estat estudiades acuradament, per trobar el seu encaix en el model de ciutat respectuós amb les persones que vivim a Granollers o que hi viuran, i també respectuós amb el seu entorn.

Voldria destacar la generositat de tots els grups municipals per tal que l’aprovació es produís sense vots contraris, malgrat haver-hi propostes diferents sobre com havia de ser el Granollers del demà.

En qualsevol cas, ha quedat palesat que el model esbossat ara fa onze mesos pel govern municipal era el correcte. S’ha treballat per millorar-lo, però les línies mestres no s’han modificat.
El nou Pla General servirà per enfocar correctament la solució de diversos problemes que té la ciutat. El cobriment de les vies del tren, el trasllat del camp de futbol del carrer Girona, el desmantellament de la subestació de Fecsa-Endesa del carrer Roger de Flor, l’obertura de nous carrers transversals de llevant a ponent, nou eix al marge dret del riu de Nord a Sud, la preservació de Palou com a espai lliure i agrícola tot preservant les petites activitats de serveis que actualment hi radiquen, i més sòl per a equipaments públics i espais verds.

Quins criteris s'han fet servir per a la revisió del Pla? La revisió es juga primordialment en el sòl urbà. El model que es proposa és clarament un model de contenció en la nova ocupació de sòl, per fer ciutat construïda. S'ha actuat en les transformacions de la classificació del sòl, amb l’objectiu d'aplicar una nova política d’habitatge. S’ha fet una aposta clara per la producció de sòl per fer-hi habitatge de protecció pública. A partir d’ara, un de cada quatre habitatges que es facin a Granollers, serà d’aquestes característiques.

Finalment, CiU, que s'havia instal·lat en el no per al no, s’ha adonat que no es podia quedar aïllada en el model de ciutat que proposava, que no tenia ni cap ni peus, i ha entès que compacitat no volia dir ni massificació ni congestió, ni més índex d’edificabilitat com pretenia.

En definitiva, amb l’aplicació del planejament urbanístic, que el ple de l’ajuntament d’ahir dissabte va aprovar provisionalment, estem avançant de manera decidida en la consolidació de la ciutat que hem anat construint des de generacions. Una ciutat amb misticitat d’usos, residencial, comercial, industrial, de serveis, i d’espais lliures. Amb una ocupació racional del sòl, amb més compacitat, però sense congestionar-la. Una ciutat a mida de les persones que hi vivim o que hi viurem, amb els serveis adequats per ajudar a tenir una vida digna i de qualitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada