dimarts, de desembre 20, 2005

No rotund a l’ampliació de la pedrera de Bigues i Riells


Ahir vaig acompanyar els regidors i regidores del nostre grup municipal a l’Ajuntament de Bigues i Riells, i el 1er. Secretari de la Federació del PSC al Vallès Oriental, a una visita als Cingles del Bertí, i en concret a l’indret a on es vol ampliar una pedrera que existeix al poble de Riells i que no sabem ben bé perquè el govern municipal de CiU i el PP la vol autoritzar, aprofitant que ara s’està en procés d’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal.

El PSC no està d’acord amb aquesta ampliació, però desprès de visitar la zona, estic mes convençut que, precisament, el POUM el que ha de fer és preservar els interessos generals i no els d’una explotació privada. Cal preservar aquest espai dins la zona d’influència dels Cingles del Bertí, a tocar del PEIN que els protegeix.

L’àmbit que actualment ocupa la cantera de Riells considero que ha de ser objecte de recuperació on s’ha de garantir, una vegada restaurat, la seva relació i connectivitat amb la resta de sòl del sector que ha de configurar-se com un veritable corredor biològic i ecològic. En aquests sòls només s’han de desenvolupar usos que no siguin incompatibles amb aquests valors naturals.

L’Ajuntament i l’empresa propietària dels terrenys de la pedrera i la seva ampliació han signat un conveni en el qual es fixen diverses contraprestacions de tipus econòmic i urbanístic. No hi ha cap contraprestació que pugui justificar malmetre el medi natural, però, a més, les que es pacten en el conveni les considerem mers efectes maquilladors d’una proposta indefensable.

A més, l’ampliació d’aquesta pedrera depassa, des del meu punt de vista, la realitat local, perquè es tracta d’una activitat extractiva, que no només afecta al municipi de Bigues i Riells, sinó que afecta al conjunt d’espais lliures de la Regió Metropolitana, a la connectivitat dels corredors biològics, a la biodiversitat de la zona (per cert, la parella d’àligues que nida a les cingleres, aquest any no s’ha pogut acreditar que hagi tingut cries), i al paisatge del Vallès Oriental.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada