dilluns, de maig 08, 2006

Habitatge públic


Des del començament del mandat actual a l’Ajuntament, una de les prioritats del govern municipal de Granollers ha estat la producció de sòl, per tal de construir habitatge públic, que fos assequible i de qualitat. Avui dilluns, 8 de maig, s’ha iniciat el termini d’admissió de sol·licituds per accedir al sorteig que donarà dret a comprar un dels 147 habitatges de protecció pública que promou l’Ajuntament de Granollers a través de la societat municipal Granollers Promocions. La previsió municipal és que el sorteig públic dels pisos tingui lloc a la tardor. En total, són 147 habitatges, places d’aparcament i trasters amb promocions situades al pla de Baix, entre Tres Torres i Can Bassa (108 habitatges), al carrer de Maria Palau (12 habitatges), al barri del Congost, al carrer de la Font de l’Escot (8 habitatges) i a Can Comas (19 habitatges), al centre. Els 108 habitatges del sector del pla de Baix, que ja s’estan construint, es distribueixen en tres blocs situats a l’avinguda de Marie Curie i un al carrer de Ramon Dagà. 84 d’aquests habitatges seran de venda en règim general i 24 de preu concertat.
Per poder participar en la convocatòria i posterior adjudicació mitjançant sorteig de tots aquests pisos, els sol·licitants han de complir, entre d’altres, els requisits següents: que almenys un dels membres de la unitat familiar resideixi o hagi residit a Granollers de forma continuada un mínim de cinc anys consecutius durant els últims 20 anys, ser major d’edat, estar al dia del pagament de tributs i/o qualsevol altre deute municipal, no ser propietari o copropietari de cap habitatge, a excepció dels casos en què es gaudeixi d’un habitatge com a conseqüència d’una resolució judicial de separació o divorci.
Respecte als ingressos econòmics, els sol·licitants que vulguin accedir a un habitatge en règim general, han de tenir uns ingressos màxims inferiors a 5,5 vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) corresponent a Granollers. Pel que fa als habitatges de preu concertat, els ingressos propis han de ser inferiors a 6,5 vegades l’IPREM corresponent a Granollers. L’Ajuntament de Granollers, preveu la construcció l’any vinent de 220 habitatges de promoció municipal al nou sector del Lledoner.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada