divendres, de març 12, 2010

Governant.

Aquesta setmana el Ple del Parlament de Catalunya, ha estat intens, i ha mostrat la voluntat del Govern de Catalunya d’acabar el pla de mandat.

S’ha aprovat la Llei de consultes populars per via de referèndum, aquesta llei desenvolupa l’Estatut en el marc de la seva normal aplicació, i regula adequadament el dret a participar en la presa de decisions per part de la ciutadania sobre qüestions polítiques en l’àmbit de les competències i de les funcions de la Generalitat i de l’administració municipal. CiU ha votat en contra perquè no s’han recollit els seus plantejaments, criteris que estan fora de la constitució al proposar consultes saltant-se la Constitució. CiU s’està convertint en un partit cada cop més radical.

També s’ha acordat seguir amb la tramitació de la nova Llei de la Sindicatura de Comptes. Després de 25 anys de l’aprovació de la llei que regula la Sindicatura, és feia necessari, actualitzar les funcions de la Sindicatura per adaptar-la a les noves dimensions de l’Administració i del sector Públic. Amb aquest projecte de llei, es vol no solament modernitzar la Sindicatura, sinó dotar-la d’eines més precises, per garantir i reforçar el seu treball de garantia del bon funcionament i la bona gestió dels sector públic a Catalunya. Des del meu punt de vista aquesta és una Llei per fer més transparent l’actuació del sector públic i dels partits polítics.

Al no donar suport a les esmenes a la totalitat presentades per CiU i el Partido Popular, s’ha iniciat el tràmit de la llei de vegueries, que és una garantia d’equilibri territorial, de simplificació administrativa per facilitar els tràmits als ciutadans i una organització territorial més racional i donant una igualtat d’accés als serveis públics a tot el territori, cal posar en valor la valentia i el rigor del Govern del president Montilla d’afrontar la nova divisió territorial que preveu l’Estatut, després de portar trenta anys esperant aquesta llei.

També és seguirà tramitant el projecte de Llei de regulació de l’impost sobre successions i donacions. Amb aquesta nova regulació, l’impost de successions desapareix per al 94 per cent dels contribuents i passa a ser un tribut que pagaran exclusivament els grans patrimonis. De fet en quedaran exemptes el 99 per cent de les herències entre cònjuges i el 97,5 per cent de les de pares a fills. Als socialistes ens sembla de justícia demanar a les fortunes més importants una contribució superior que a les fortunes mitjanes i petites, doncs això tant senzill, no ho entenen CiU i el Partido Popular, lo seu sempre és baixar els impostos, “si és en els que més tenen molt millor”.

Finalment s’ha acordat, al constatar que avui per avui, no hi ha el consens suficient a nivell territorial, social ni polític, de rebutjar el Magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a territori de Catalunya. Tot hi considerar els socialistes que el MTC és la millor de les solucions possibles, perquè un cop estudiades les alternatives ofereix la màxima seguretat, física i tecnològicament parlant. El MTC garanteix la seguretat i miniminitza el risc. Tant de bo, no tinguéssim residus nuclears, però els tenim. No els podem fer desaparèixer, ni els podem ignorar. La seva gestió feta des de un MTC, ofereix importants avantatges des del punt de vista tècnic, estratègic, econòmic i de seguretat.

El Govern de Catalunya, ha constatat que avui no hi ha consens, i tot ser una decisió que correspondrà adoptar al Govern de l’Estat, ha manifestat que rebutja la ubicació del MTC a Catalunya, el Parlament ha donat suport al Govern de Catalunya en aquesta posició.

2 comentaris:

  1. Crec que sobre l'impost de successions encara habria de reduïr-se més. Som la comunitat que paguem més, la resta tenen bonificacions del 95 al 99%, els catalans a pagar més molt més per una reforma minsa que s'ha fet, amb tot el rebombori per part del govern català i la publicitat del passat dia 27 de gener, una informació enganyosa, crec que hem de treballar seriosament i donar exemple una Institució com la Generalitat de Catalunya ha de donar la informació correcta. Estic d'acord en pagar impostos per gaudir dels serveis públics però crec que aquest tribut és abusiu i confiscador per les quantitats que s'han de pagar. L'Administració hauria de mirar millor les despeses superflues i es podria arribar a fer més escoles, centres de dsalut etc. etc.
    Salutcions

    ResponElimina
  2. Amb la reforma de l’impost de successions, al voltant del 94% dels contribuents quedarà exempt del mateix. Tant sols la resta que podem considerar grans fortunes quedarà obligat a satisfer el mateix. Des del meu punt de vista si volem gaudir d’uns bons serveis públics hem de tenir una fiscalitat adequada. Per cert en els darrers set anys, és el període que s’han fet més escoles i centres de salut, i que els esforços en la contractació de personal s’han centrat en els mestres, metges i mossos.

    ResponElimina