dissabte, de març 20, 2010

Els boscos i l’aigua.

Demà 21 de març amb l’arribada de la primavera a l’hemisferi nord i la tardor a l’hemisferi sud, es celebra des de ja fa més de 4 dècades el Dia Forestal mundial.

Els excessos comesos en el darrer segle per la indústria de la fusta, de la mineria, els incendis forestals, el canvi d’usos en el sòl, la pèrdua també d’activitats tradicionals, el creixement demogràfic, el canvi climàtic, etc., ha provocat que al voltant d’un 78 per cent dels boscos primaris hagin estat destruïts i la resta estiguin amenaçats.

Davant d’aquests riscos, el gran objectiu és aconseguir el manteniment dels ecosistemes forestals i de tota la biodiversitat que emmagatzema. Avui és necessari desenvolupar una gestió forestal sostenible, que aconsegueixi un equilibri entre la productivitat, els aspectes socials, el manteniment de la biodiversitat, la qualitat de l’aigua, el paisatge,, el desenvolupament rural i l’equilibri territorial.

Aconseguir una major eficiència i estalvi en el consum de fusta, fomentant el reciclatge i reutilització del paper i cartró (per cada tona de paper reciclat, evitem la tala d’una dotzena d’arbres). Cal fer polítiques actives per a disminuir el risc d’incendis, fomentat una gestió dels boscos que tingui en compte justament els beneficis socials, econòmics i ambientals que comporta pel conjunt de la societat.

S’ha d’afavorir la producció i consum de productes forestals procedents d’explotacions amb certificat de gestió forestal sostenible, així com productes derivats amb certificació en el seus procés productiu. Hem d’evitar el consum de productes forestals de procedència il•legal.

La restauració d’ecosistemes forestals amb l’objectiu de connectar formacions fragmentades ens ha de servir per millorar la biodiversitat i també augmentar la capacitat d’absorció dels nostres boscos dels gasos efecte hivernacle.

L’Assemblea General de les Nacions Unides, va declarar també el 22 de Març Dia Mundial de l’Aigua, reconeixent així el valor d’aquest recurs i la seva contribució tant a la productivitat econòmica com al benestar social i ambiental. Aquest any està dedicat a la qualitat de l’aigua.

Ara que a Catalunya, estem immersos en el debat per a l’adaptació a la implementació dels principis de la Directiva marc de l’aigua a través d’unes polítiques de l’aigua orientades a la sostenibilitat ambiental, de garantia, econòmica i social, és necessari recordar tots els dies que encara vora 1.500 milions de persones no tenen accés a l’aigua potable i que quasi el 39 per cent de la població mundial -2.600 milions de persones- no tenen serveis de sanejament millorats.

Hem de compatibilitzar el desenvolupament econòmic i l’equilibri ecològic, assumint la defensa del patrimoni natural i la biodiversitat com una responsabilitat de primera magnitud, l’aigua i la biodiversitat és un element essencial per al manteniment de la vida. Valorant la gestió feta en els darrers anys a Catalunya, cal seguir destinant esforços a la millora de la qualitat ambiental de les nostres masses d’aigua fluvials.

El pla de gestió de l'aigua de Catalunya, ha de reafirmar la necessitat d’un gran pacte basat en la garantia de disponibilitat i qualitat, en una gestió sostenible i eficient, en el foment de la recerca i la incorporació de noves tecnologies per la generació de nous recursos, en la potenciació de formules de regeneració i reutilització i també en la modernització dels regadius.

L’aigua no és nomes un recurs territorial,econòmic o identitàri, és un dret universal. Tots i cadascú de nosaltres hem de fer un ús conscient i responsable de l’aigua.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada