dijous, de novembre 24, 2005

LES ESMENES DE RETORN DE CiU I EL PP ALS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT NO HAN ESTAT APROVADES

El Parlament de Catalunya, amb els vots a favor del PSC, ERC i ICverdsEUA, acaba d'aprovar el primer tràmit que ha de portar a l’aprovació dels pressupostos de l’any 2006. Són uns comptes ambiciosos al servei de les necessitats que avui té el país i sobretot de les persones.

Els pressupostos són clarament progressistes. L’orientació és cap a les polítiques socials, i també per a la millora de les condicions de competitivitat de l’economia catalana, les infraestructures i l’equilibri territorial. I, a més, són uns pressupostos que consoliden clarament l’esforç inversor que ja es va iniciar en l’exercici actual. Per habitant, això suposa una xifra de 691 euros per habitant, gairebé el doble dels 365 euros invertits l’any 2003, darrer any de govern de CiU.

El pressupost, que puja a 30.000 milions d’euros, és un 12% més que aquest any, i tot això sense incrementar la pressió fiscal.

És un pressupost que té una clara orientació en millorar el benestar de les persones que vivim a Catalunya, és a dir, d’alt contingut social. Els diners es destinen a salut, educació, benestar.

A salut s'hi destinaran 7.944 M€, per tal de millorar les llistes d’espera, per construir, per exemple, 60 nous centres d’atenció primària, per aixecar 5 nous hospitals.

A educació 4.998M€, que serviran, entre d’altres coses, per contractar 6.035 nous professors per al curs 2006-2007, per construir 94 centres nous, per acordar amb els ajuntaments 8.000 noves places en llars d’infants públiques, per finançar 938 aules d’acollida.

En les polítiques de benestar i solidaritat 1.221M€, per a l’atenció a les famílies, a la infància i a l’adolescència (323.000 beneficiaris dels ajuts a famílies amb infants a càrrec), per a l’atenció a les persones amb discapacitats, per a l’atenció a la gent gran amb dependència, per a pensions i prestacions assistencials (80.000 beneficiaris d’ajuts complementaris per al cònjuge supervivent.

393 M€ per a la política d’habitatges i altres actuacions urbanes, inversions directes per a la creació de sòl per habitatges, inici de la construcció de 9.700 habitatges de protecció oficial, rehabilitació de 74.000 habitatges, 40M€ per al pla de barris.

Un dels eixos del Govern d’esquerres i catalanista és fer de Catalunya un país territorialment equilibrat i ambientalment sostenible. 2.862M€ per invertir en infraestructures ferroviàries, en la construcció de noves carreteres, en suport al transport públic de viatgers. 604M€ per a la millora de la disponibilitat i abastament d’aigua, així com el seu sanejament.

CiU i el PP s’han dedicat a fer XERRAMECA, però no han presentat cap proposta alternativa en els pressupostos, perquè són conscients que són uns bons pressupostos, sobretot CiU, que va governar Catalunya en els darrers 23 anys i no va ser capaç de presentar uns pressupostos socials i inversors com els que ha presentat el Govern de Pasqual Maragall.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada