divendres, de novembre 25, 2005

El pressupost de Catalunya al servei de les persones

Article publicat a El 9 Nou (25 de novembre de 2005)

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar el primer tràmit que ha de portar a l’aprovació dels pressupostos de l’any 2006. Són uns comptes ambiciosos al servei de les necessitats que avui té el país i que tenim les persones que hi vivim. Tenen una clara orientació cap a les polítiques socials, i també aposten clarament per la millora de les condicions de competitivitat de l’economia catalana, les infraestructures i l’equilibri territorial. I, a més, són uns pressupostos que consoliden clarament l’esforç inversor que ja es va iniciar en l’exercici actual.

El pressupost que el Govern de Pasqual Maragall ha presentat per la seva aprovació és un pressupost de quasibé 30.000 milions d’euros, un 12% més que aquest any, i que fa un gran esforç d’inversió real, un 10% més que el 2005. I tot això sense incrementar la pressió fiscal, aplicant, això sí, un gran rigor pressupostari i un control de la despesa, a la qual cosa s’afegeix el bon comportament de l’economia catalana i l’obtenció de més recursos del Govern d’Espanya, sobretot pel que fa al finançament del dèficit sanitari.

És un pressupost que té una clara orientació en millorar el benestar de les persones que vivim a Catalunya, és a dir, d’alt contingut social, ja que la majoria dels diners es destinen a salut, educació i benestar.

A salut s’hi destinaran 7.944 M€, per tal de millorar les llistes d’espera, per construir 60 nous centres d’atenció primària, 7 al Vallès Oriental, per aixecar 5 nous hospitals, entre ells el de Mollet del Vallès, i per contractar més professionals de la medicina.

A educació 4.998M€, que serviran, a part de mantenir tots els centres públics com els privats concertats, per contractar 6.035 nous professors per al curs 2006-2007, per construir 94 centres nous, com el CEIP el Lledoner de Granollers o el CEIP el Turó de Bigues i Riells, per acordar amb els ajuntaments 8.000 noves places en llars d’infants públiques o per finançar 938 aules d’acollida, per exemple.

En les polítiques de benestar i solidaritat 1.221M€ per a l’atenció a les famílies, a l’infància i a l’adolescència (323.000 beneficiaris dels ajuts a famílies amb infants a càrrec), per a l’atenció a les persones amb discapacitats, per a l’atenció a la gent gran amb dependència, per a pensions i prestacions assistencials (80.000 beneficiaris d’ajuts complementaris per al cònjuge supervivent), i per a la construcció de casals per a la gent gran, com el de Llinars del Vallès i el de Canovelles, o un nou centre de discapacitats a Mollet del Vallès.

També, 393 M€ per a política d’habitatge i altres actuacions urbanes, inversions directes per a la creació de sòl per a habitatges, inici de la construcció de 9.700 habitatges de protecció oficial, rehabilitació de 74.000 habitatges, 40M€ per al pla de barris, que aquest any hem vist que incloïa un de Canovelles.

Polítiques de seguretat i protecció civil (800M€), que permetran, entre d’altres qüestions, l’increment de 1.727 mossos d’esquadra, o 693M€ a justícia, que inclouran, entre d’altres actuacions, la construcció de l’edifici judicial de Granollers.

Però aquest també és un pressupost que fa una aposta clara per la millora de les condicions de competitivitat de l’economia catalana, 1217M€, per millorar la recerca, el desenvolupament i la innovació, per invertir en infraestructures de transport i mobilitat, de telecomunicacions, per posar en marxa el pla de l’energia de Catalunya, per finançar l’activitat empresarial, fomentar les exportacions i la projecció internacional i per al suport a la creació d’ocupació.

Un dels eixos del govern d’esquerres i catalanista és fer de Catalunya un país territorialment equilibrat i ambientalment sostenible. Així, es destinen 2.862M€ a invertir en infraestructures ferroviàries, en la construcció de noves carreteres, en suport al transport públic de viatgers. I a això s’afegeix 604M€ per a la millora de la disponibilitat i abastament d’aigua, així com el seu sanejament.

I un suport decidit als ajuntaments, que notaran com s’incrementa en un 37% el programa de suport financer de la Generalitat als ens locals, i com s’incrementa un 20’6% el programa de suport a obres i serveis dels mateixos. I a això hem de sumar l’increment del 15% de participació dels ajuntaments en els ingressos de l’Estat, per concloure que aquests governs estan per la proximitat.

Uns pressupostos que consoliden clarament l’esforç inversor per habitant. Això suposa una xifra de 691 euros per habitant, gairebé el doble dels 365 euros invertits l’any 2003. La qual cosa palesa que, més enllà del soroll en què els partits de l’oposició ens volen instal·lar, CiU i el PP per raons diverses, aquest és un govern que governa, que aplica polítiques socials en benefici de les persones de Catalunya.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada