dijous, de juny 06, 2013

I l'ànima social?


La crisi econòmica que patim és molt profunda i està afectant de manera duríssima moltes persones.
Les receptes d’austeritat a ultrança s’està demostrant que no són eficaces. Necessitem polítiques econòmiques actives i d’estímul que permetin recuperar gradualment l’activitat, el consum i l’ocupació.
En nom de la contenció del dèficit, els governs d’Espanya, de Catalunya seguint els dictats dels seus coreligionaris europeus, avui majoria als governs, no poden posar en qüestió el sector públic i l’estat del benestar, dia si, dia també, malgrat que a casa nostra, en una mostra de simplisme, alguns partits polítics han trobat la fórmula màgica per treure’s les puces de sobre, la culpa sempre és de Madrid.
El desembre de 2006, el Congrés dels Diputats aprovava la Llei de la dependència, que reconeixia un nou dret subjectiu i universal de cura a les persones que, bé per motius d’edat, bé per motius de discapacitat (física, psíquica, mental o sensorial) es trobava en situació de dependència que, conjuntament amb la llei catalana de Serveis Socials, ha suposat atendre a més de 161.000 persones (156.000 abans de 2010).
 
Des de l'arribada del PP al Govern, l'atenció a les persones amb dependència ha estat objecte de retallades importants.
 
Ara, en data 26 d'abril de 2013, el Govern ha presentat el "programa nacional de reformas 2013" que amb l'excusa suposadament de racionalitzar la despesa pública, significa el desmantellament del sistema i suposa un greu risc de desatenció per a les persones dependents i les seves families.
 
I no només això també es posa en perill els més de 185.000 llocs de treball directes i 63.000 indirectes creats des de l'entrada en vigència de la llei i el tancament de moltes empreses.
 
És per això que rebutgem les retallades anunciades pel Govern de l'Estat perquè impacten en la qualitat de vida de les persones.
 
I també en aquest context el Govern de la Generalitat ha d'impulsar accions compensatòries amb caràcter d'urgència perquè entitats socials i administracions locals puguin garantir l'atenció de les persones dependents.
 
Aquesta també és una raó per disposar del pressupost de la Generalitat, per prioritzar polítiques amb ànima social.
 
publicat al Granollers informa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada