dijous, de maig 27, 2010

Més respostes a la crisi.


La crisi econòmica que té les seves arrels en la mala gestió del sistema financer a escala mundial, està generant a tota Europa una situació de la que no és pot lliurar cap govern, en la que cal aplicar mesures de contenció per no augmentar el fort dèficit públic.

A Espanya la situació també es difícil, mai s’ha negat. En aquesta situació el Govern d’Espanya, ha adoptat un seguit de mesures per contenir les polítiques de dèficit que han estat necessàries durant el darrers dos anys.

Hi ha veus (generalment de dretes) que expressen que aquestes mesures representen la retallada en polítiques socials més gran de l’historia del país.

El món al revés. L’any 2003 a Espanya es destinava a despesa social 114.000 milions d’euros, un 14% del PIB, avui la despesa es de 180.000 milions d’euros, un 17% del PIB.

El Govern de Rodriguez Zapatero en sis anys ha incrementat un 58 % els recursos destinats a despesa social.

Alguns exemples, en pensions la despesa a passat de 71.000 M€ a 108.000M€ un creixement del 51 per cent, s’ha fet un gran esforç. Seguim tenint trams de pensions baixes però en aquests sis anys, han pujat les quantitats de les pensions no contributives i les pensions mínimes que s’han equiparat al salari mínim. En conjunt totes han guanyat en poder adquisitiu respecte al increment de preus al consum.

Ha estat aquest govern el que va impulsar i aprovar la Llei de la Dependència, amb els vots contraris del PP i CiU, com a un nou dret al nostre país, avui més de 500.000 persones tenen drets reconeguts gràcies en aquesta Llei, 1.600M€.

És des de 2004, que el el Salari Mínim Interprofessional ha augmentat un 35%.tots els anys per sobre de l’IPC.

Avui el 83 % de les persones aturades, rep algun tipus de prestació o ajuda, quan governava el PP, aquestes prestacions tant sols arribaven a un 64% de persones.

La despesa en educació s’ha duplicat en aquests sis anys, la meitat destinada a beques de 800 a 1400 milions d’euros.

Quina és la realitat de la que estem parlant, que la contenció de 5.000 milions d’euros que s’aplicarà aquest any, no afecta a cap partida de despesa social. I que el proper any 2011 la repercussió de las mesures adoptades tant sols significarà una disminució del 1,5 per cent de despesa social, davant d’un augment del 58 per cent en sis anys.

Aquest Govern ha fet de les polítiques públiques i socials, un eix central de la seva actuació, cosa que no van fer els anteriors governs de dretes del PP, que no van apujar les pensions per sobre de l’IPC, ni el Salari Mínim Interprofessional, i que tampoc van destinar cap recurs a la Llei de la Dependència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada