diumenge, de setembre 26, 2010

SET ANYS DE GOVERN D’ESQUERRES. LA POLÍTICA DE L’AIGUA.


Les esquerres estem governant Catalunya, des de finals de l’any 2003 amb el President Maragall i el President Montilla des de l’any 2006, en que va prendre el relleu.

El PSC n’ha estat el partit central de la coalició de govern. Molt ha canviat al país en aquest anys, s’ha fet un gir evident en polítiques socials, en la millora de l’autogovern –estatut i nou model de finançament- i en inversió en les infraestructures necessàries per tenir una Catalunya equilibrada territorialment i sobretot competitiva per sortir millor i més ràpid de la crisi.

El Govern del President Montilla, es va fitxar diversos objectius: polítiques socials, vertebrar i cohesionar el territori, marcar un full de ruta clar en matèria econòmica que garanteixi el progrés, garantir la seguretat i desenvolupar en tots els seus aspectes l’autogovern.

La feina del govern ha donat bons resultats, el país ha millorat, els serveis de l’estat del benestar s’han ampliat i s’han dut a terme inversions que la dreta nacionalista havia bandejat durant 23 anys.

Després d’anys de treball intens, ara toca fer balanç. Voldria parlar d’aigua, durant aquesta legislatura, s’ha realitzat la major inversió en matèria hídrica que ha fet mai un govern de Catalunya. La darrera sequera ha posat damunt la taula, quelcom que tots sabíem, que l’aigua és un recurs escàs i fràgil en un país com el nostre, però també hi ha posat de manisfest la manca de planificació i de inversions dels governs anteriors de CiU.

L’objectiu ha estat i és donar plenes garanties de subministrament en quantitat i qualitat, fins i tot en períodes de sequera severa. En aquests moments s’han fet i s’estan fent obres per valor de 1.700M€ que permetran la disponibilitat de 389Hm3 nous en l’horitzó 2015.

El paradigma d’aquestes inversions són la dessalinitzadora del Llobregat –ja en funcionament- l’ampliació de La Tordera i la que s’ha de fer al Foix, la recuperació i descontaminació d’aqüífers, la reutilització d’aigües, la millora de les xarxes de transport que permet estalviar aigua i millorar-ne l’eficiència.

S’ha treballat en garantir la qualitat ambiental de rius i lleres, s’han invertit més de 800 milions d’euros en sanejament d’aigües residuals.

Tot això s’ha fet seguint les indicacions de la nova directiva d’aigua europea, és a dir que la gestió de l’aigua no només ha de satisfer la demanda, sinó que també ha de garantir-ne la funció social i ambiental.

Avui podem afirmar que gràcies a les polítiques en matèria d’aigua del govern Montilla, tenim més garantia de subministrament per a tots els usos de l’aigua. Que el nombre de depuradores ha crescut fins a les 404 front a les 297 que hi havia en funcionament l’any 2003.

He vist que en el programa de CiU, es segueix insistint en el transvasament del Roine, no se a quines raons i lògiques econòmiques obeeix la proposta. Des del meu punt de vista avui per avui aquesta obra hidràulica faraònica no està justificada atès les garanties de subministrament en l’horitzó 2015 amb les actuacions avui en marxa. A més poden comprometrà seriosament i impedir projectes de l’ús de l’aigua en la línia que proposa “compromís per Lleida” per citar-ne algun.

Compliment de les actuacions previstes (pla de Govern 2007-2009)

Construir infraestructures de millora de la disponibilitat i qualitat de l’aigua.
• Dessalinitzadora del Llobregat. Finalitzada. Juliol 2009.
• Ampliació i millora del tractament d’aigües de l’estació potabilitzadora d’Abrera.
Finalitzada. Febrer 2009.
• Ampliació dessalinitzadora de la Tordera. Finalitzada, en fase de proves.
• Connexió Fontsanta-Trinitat. En execució (prevista pel 4art trimestre 2010).
• Desdoblament de l’artèria Cardedeu-Trinitat. En servei des d’octubre 2010.
• Perllongament de la conducció Abrera-Fontsanta fins al Prat de Llobregat.
Finalitzada al juny 2007.
• Interconnexió de les xarxes del Maresme Nord i ATLL. En execució (prevista
pel segon semestre de 2010).
• Potabilitzadora de la Ratera. Acabada al juliol 2008.
• Conducció des de l’embassament de la Llosa del Cavall per a l’abastament
en alta de les comarques del Solsonès, l’Anoia i el Bages. En execució.
• Conducció Anoia-centre fins al futur dipòsit d’Igualada. Finalitzada, excepte
els dipòsits.

Aprovar el Pla d’Abastament Sectorial d’aigua de Catalunya.
L’ara anomenat Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC)
està previst que s’aprovi abans de finalitzar la legislatura. El consell de l'ACA ja l'ha
aprovat.
L’aprovació comportarà la creació dels Consells de Conca.

Aprovar el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Industrials(PSARI) 2009.
Elaborat. Està inclòs en el Programa de Gestió, i entrarà en vigència amb
l’aprovació del PGDCFC.

Aprovar el Programa de Reutilització d’Aigua a Catalunya (PRAC).
En tramitació. Té per objecte reutilitzar el 32% dels cabals depurats, a l’horitzó
2015. (209 Hm3/any).

Fer la concentració parcel•lària de 55.000 ha, especialment a la

zona Segarra-Garrigues, Peramola, Balaguer i Conca de Tremp
De 2007 a mitjans del 2010 s’han concentrat 12.284 ha de conreu, principalment
a les zones del nou regadiu Segarra-Garrigues, i actualment s’està treballant en la
concentració parcel•lària de 44.785 ha addicionals. A finals del 2010 es preveu
arribar a les 18.256 ha concentrades.

Desenvolupar el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes

(PSARU) 2005.
Executat en un 90% amb una inversió de 869 M€ i un total de 736 actuacions.

Articular ajuts als ens locals per a actuacions d’abastament en alta.
Des del maig de 2006 s’han resolt diverses ordres d’ajuts per import de 101M€.

Protegir, millorar i regenerar les masses d’aigües subterrànies.
• En redacció el projecte constructiu d’activació de les basses de recàrrega
a l’aqüífer del Baix Llobregat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada