divendres, de desembre 07, 2007

Una bona noticia, el tren orbital

Article publicat a la Revista del Vallès, el 7 de desembre de 2007.

La mobilitat de les persones i el transport de les mercaderies és fonamental per al desenvolupament econòmic i social de Catalunya.
No hi ha cap dubte que hi ha problemes de mobilitat per moure’s a l’entorn de Barcelona, a les vies principals, però també a carreteres comarcals i locals, degut a la mobilitat quotidiana per motiu de treball i estudi. Només hem de mirar què passa quasi cada dia, per adonar-nos-en.
Les causes de la congestió, les hem de buscar, al meu entendre, en la nostra forma de viure i en l’organització social i econòmica: es viu en una ciutat, però moltes vegades es treballa o s’estudia en una altra. Els problemes de congestió a la xarxa viària té conseqüències negatives en la qualitat de vida de tots nosaltres, incideix també en la pèrdua de competitivitat econòmica de les empreses del país i produeix més impacte.
La línia orbital ferroviària de Mataró a Vilanova i la Geltrú, passant per La Roca, Granollers, Montmeló, Parets i Mollet del Vallès, és també necessària per articular el sistema de ciutats de la segona corona metropolitana, i significa una important aposta pel ferrocarril de rodalies, per tal de proporcionar millores d’accessibilitat en aquells punts d’alta densitat residencial. És una excel·lent notícia que la Comissió d’Urbanisme de Catalunya hagi informat favorablement el document d’objectius i criteris i els informes ambientals preliminars d’aquesta nova línia de tren, i que seran sotmesos a la consideració dels ajuntaments implicats i del Departament de Medi Ambient.
La Ronda del Vallès serà també una eina eficaç per millorar la mobilitat per carretera entre el Baix Llobregat, el Vallès i el Maresme, amb impactes positius sobre la qualitat de vida, la competitivitat, l’impacte ambiental i la seguretat i la salut de les persones. La construcció de la Ronda donarà servei a més polígons industrials als quals serà més fàcil arribar, racionalitzarà el trànsit i millorarà la seguretat dels desplaçaments, i permetrà l’organització d’un transport públic d’autobusos per carretera més eficient.
Les dues infraestructures, el ferrocarril i la carretera, són necessàries per millorar la mobilitat en el conjunt del Vallès Oriental i de la Regió Metropolitana de Barcelona. Les dues tenen objectius diferents i complementaris sobre el transport de persones i de mercaderies, i tindran un impacte positiu sobre el territori.
I des d’aquesta percepció és bo que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques tingui ja en calendari i avançant el projecte ferroviari.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada